שת"פ עם הג'ירפות: תקשורת חזותית (עיצוב מדיה) שנה א'

מנחים:

 
דיויד פרידמן
צבי פדלמן