תקנון המכללה

נהלי המכללה

פתח דבר
מכללת שנקר הנדסאים פועלת בחסות ובפיקוח שנקר – בי”ס גבוה להנדסה ולעיצוב משרד התמ”ת והרווחה ומשרד החינוך והתרבות.
לאורך כל שנות קיומה, המכללה מתמידה להתפתח ולהתייעל, להתאים את האמצעים הלימודיים שברשותה לצרכי השעה.
מכללת שנקר הנדסאים היא מהגדולים מסוגה בארץ, ונחשבת כיום לאחד מן המוסדות המובילים בהכשרת כוח אדם מקצועי ומיומן.
מכללת שנקר הנדסאים כוללת:
הכשרת הנדסאים לקראת מילוי תפקידים מרכזיים במגזרי המשק השונים: מפעלי תעשיה, מכוני מחקר, מפעלים בטחוניים, תכנון אדריכלי ועוד. ההכשרה מבוססת על מתן השכלה מקיפה בנושאים טכנולוגיים, תוך הקניית בסיס רחב גם במדעים המדוייקים; הלימודים העיוניים משולבים עם התנסות מעשית. תוכניות הלימוד במגמות השונות, מותאמות למסגרות שנקבעו על ידי המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית (מה”ט).
לרשות הלומדים עומדים:
 • מרכז משוכלל ללימוד מדעי המחשב
 • מעבדת תיב”ם
 • מעבדה רב תחומית לבקרת תהליכים
המתקנים הלימודיים של שנקר בי”ס גבוה להנדסה ולעיצוב פתוחים אף הם עבור הסטודנטים של מכללת שנקר הנדסאים, המשתפת פעולה עם יחידות שונות בשנקר (פקולטות, מרכז החישובים, הדקנאט, הספריות ועוד).

מסלולי לימוד במכללת שנקר הנדסאים

הנדסאים
מסלול לימודי יום –  מגמת הנדסה אזרחית 4 סמסטרים (ניהול הבניה) 5 סמסטרים תכנון.
מגמת אדריכלות ועיצוב פנים 5 סמסטרים. מסלול לימודים משולבים – 3 שנים. ניהול הבניה 3.5 שנים תכנון, לימודים 3 ערבים + יום שישי.
מגמות הלימוד (לימודי יום ולימודים משולבים)
הנדסאי אזרחית/בניין (לימודי יום + לימודים משולבים)
הנהלת המכללה
מנהל המכללה: אדריכל תמיר גרינברג
סגן מנהל ומנהל המרכז הטכנולוגי – עזרא אספיר

נושאי התפקידים והיחידות השונות במכללה

תפקידים
סגן מנהל ומנהל המרכז הטכנולוגי – הסמנכ”ל נושא באחריות הכוללת לתפעולם התקין של המגמות ללימודי הנדסאים, בשיתוף עם ראשי המגמות ורכזי היחידות השונות הפועלות בחטיבה.
ניהול המרכז הטכנולוגי ללימודי תעודה.
ראש המגמה – ראש מגמה נושא באחריות לכלל הנושאים האקדמיים במגמה, סדרי הלימוד, מעקב אחר הישגי הסטודנטים, עברות משמעת ועוד.
אל ראש המגמה אפשר לפנות בשעות הקבלה הרשומות על דלת חדרו.
מרכזי היחידות (היחידה ללימודי תעשייה ממוחשבת והיחידה ללימודי המחשב) – מרכז היחידה נושא באחריות לתפעול ותקינות הציוד והמחשבים, סדרי הלימוד והשיבוץ במעבדות.
אל מרכז היחידה יש לפנות בעת תקלה ו/או חוסר בציוד וכן בשעות הקבלה הרשומות על דלת חדרו.
מזכירות רישום ושכר לימוד – מסלול לימודי יום
מזכירות רישום ושכר לימוד נמצאת באגף המרכזי של מבנה המכללה.
המזכירות מטפלת בכל הליכי ההרשמה של סטודנטים חדשים, אחראית לטיפול בנושא שכר הלימוד ולהוצאת כרטיסי נבחן.
שעות הקבלה במזכירות בימים א’-ה’ בין השעות 09:00-15:00. ביום ו’ הרשמה במזכירות הלימודית בין השעות 8:30-12:00 טלפונים: 03-6402117, 03-6402109/34.
שעות הקבלה – לימודים משולבים א’ ב’ ד’ בין השעות 17:00-19:00.
המזכירות הלימודית – מסלול לימודי יום
המזכירות מטפלת בכל הנושאים הקשורים בתפעולה התקין של מערכת הלימודים, ריכוז ציוני הסטודנטים, מתן אישורים שונים, קבלת תעודות ומסמכים הנדרשים מן הסטודנטים, קבלת בקשות ולת”ם, רישום ומעקב אחר לימודי הסטודנט במכללה, הגשת הצעות פרוייקט ופרוייקט גמר.
מזכירות הלימודים ממוקמת בקומת הקרקע של בניין לימודי החטיבה העל תיכונית בחדר 112.
לצורך בירורים ובקשות ניתן לפנות אך ורק בשעות הקבלה.
שעות הקבלה במזכירות לימודי יום: בימים א’ – ה’ בין השעות 8:30-15:30 ביום ו’ בין השעות 8:30-12:00 הרשמה+לימודים משולבים (למעט נושאים כספיים) טלפונים: 03-6402109/34
שעות הקבלה במזכירות לימודים משולבים: ימים א’ – ה’ בין השעות   15:30-19:00 יום ו’  ביום השעות  12:00 – 08:00 טלפונים: 06-6402109/34
מרכז טכנולוגי טלפון ראשי המרכז הטכנולוגי ניהולי: 03-6402110, 03-6402121, 03-6402128 פקס:  03-6402123 דואל:  course@shenkar.ac.il
למכינה: גרפיקה יישומית גל זונשיין 054-5610321 pre@shenkar.ac.il
שירותי רווחה במסגרת הסיוע לסטודנטים מטפלים ב:
 1. ייעוץ בבעיות רווחה המתעוררות במהלך הלימודים
 2. ייעוץ לימודי  ומקצועי.
 3. תכנית התנדבות ומעורבות חברתית (פר”ח).
 4. מלגות לסטודנטים –  מלגות סיוע כלכלי ומלגות הצטיינות.
 5. פניות, בקשות, רעיונות ותלונות של הסטודנטים.
סיוע לסטודנטים עולים על מנת להקל על הסטודנט העולה את השתלבותו בלימודים, סיוע לסטודנטים עולים כולל:
 1. מכינה למועמדים לפני תחילת לימודיהם במכללה.
 2. הפעלת שיעורי עזר במקצועות השונים – על בסיס כיתתי או על בסיס אישי – לאורך כל שנת הלימודים.
 3. תיגבור האנגלית הטכנית.
 4. היחידה משמשת כתובת לסטודנטים עולים, בכל הנוגע לקשייהם הלימודיים והחברתיים.
ועד כיתה
בתחילת שנת הלימודים בוחרת כל כיתה ועד של שניים עד שלושה סטודנטים. הועד מייצג את הכיתה בפני הגורמים השונים במכללה, בנושאים הנוגעים לכל הכיתה. חברי ועד הכיתה הם נציגיה במועצת אגודת הסטודנטים של מכללת שנקר הנדסאים, ומתוכם נבחרים יו”ר האגודה וסגנו.
אגודת הסטודנטים
אגודת הסטודנטים של מכללת שנקר הנדסאים הינה חלק מאגודת הסטודנטים של שנקר ביה”ס גבוה להנדסה ולעיצוב. הסטודנטים מקבלים כרטיס סטודנט כמו כל הסטודנטים שלומדים באקדמיה.
מטרת האגודה לדאוג לאינטרסים של הסטודנטים, כגון: פטור ממס הכנסה, ייעוץ משפטי בנושאים הקשורים ללימודים. כמו כן, דואגת האגודה לחיי החברה של הסטודנט ומארגנת יום סטודנט, מסיבות ועוד.
הנהלת ביה”ס וצוות העובדים ערים לצרכי אגודת הסטודנטים ומסייעים לה בפעילותה.
העישון בבניין בית-הספר אסור!

רשימת בעלי התפקידים במכללת שנקר הנדסאים

תמיר גרינברג – מנהל המכללה.
עזרא אספיר – סגן מנהל המכללה.
ניסן מילוא – מנהל היחידה ללימודי תעודה.
גיא אביקזר – ראש המגמה לאדריכלות ועיצוב פנים.
אלי גולפור – מנהל המגמה להנדסה אזרחית.
נעמי שמש – ראש המגמה להנדסאי בניין/אזרחית.
אילנה שפירא – ראש המגמה להנדסת תוכנה, רכזת טכנולוגיות למידה.
איל שטיינמן – ראש המגמה לעיצוב מדיה, מנהל אקדמי עיצוב גרפי והמכינה לעיצוב בלימודי תעודה.
ארז רוטר – ראש המגמה לאדריכלות נוף.
עמואל ארגמן – אחראי לימודים משולבים אדריכלות ועיצוב פנים.
ג’ורג’ בקצ’י – מרכז היחידה ללימודי אנגלית.
ארז רוטר – ראש המגמה לאדריכלות נוף.
אלינור מנו – מנהלת מזכירות פדגוגית הנדסאים, רכזת המגמה לאדריכלות ועיצוב פנים. 
אדית דבש- רכזת המגמה לעיצוב מדיה/אדר’ נוף ותוכנה.
חיתאם חיגאז – רכזת המגמה להנדסה אזרחית לימודי יום.
עופר גיל קסטל – רכז המגמה לאדר’ ועיצוב פנים משולב/אזרחית משולב.
יעל שמיר – מנהלת מערכות מידע.
עיינה ברק – רכזת שכר לימוד.
רוית בכר -רכזת טיפול במועמדים.
איריס סופר – רכזת בחינות ופרויקטי גמר.
בשמת בן משה משרקי – מנהלת דקאנט הסטודנטים, יועצת לימודים ונגישות.
המאם גרה – רכז הישגים ודיפלום.
שרון גוטרמן – רכזת רישום הנדסאים.
נילי קצב – עובדת כללית/רישום הנדסאים.
מיטל יניב – רכזת קורסים לימודי תעודה.
עליזה יוסף – שכ”ל לימודי תעודה.
דניאל ווכטל -מנהל אקדמי עיצוב פנים בלימודי תעודה.
הילה בלאן – מנהלת אקדמית עיצוב אתרים בלימודי תעודה.
סופי תורג’מן – מנהלת אקדמית הום סטיילינג בלימודי תעודה.
רפאל דגן – מנהל מרכז מחשבים.
ולדיסלב סרסון – טכנאי מחשבים.
מנחם וילסון – ספרן ראשי.
שרה לוי – ספרנית
סאמר אלקדסה – אב הבית.
יהושע כהן – אחראי שכפולים.

שירותי עזר לימודיים

היחידה המרכזית ללימודי המחשב
במכללה פועלת יחידה מרכזית ללימודי המחשב, אשר נועדה לשרת את הסטודנטים של כל המגמות במכלול נושאי המחשב.
היחידה תוכננה כך שתענה על דרישות למשאבי מחשב של האוכלוסייה המגוונת הלומדת במכללה, הן בחומרה והן בתוכנה. היחידה נמצאת בתהליך מתמיד של התעדכנות, על מנת לעמוד בקצב המואץ של ההתקדמות הטכנולוגית בתחום המחשבים.

שירותים לרווחת הסטודנט

הספריה וחדר העיון
ספריית המכללה נקראת על שם סגן חיים בר גיורא ז”ל, סטודנט של שנקר הנדסאים שנפל במלחמת יום הכיפורים.
הספריה עומדת לרשות הסטודנטים, המרצים ואנשי הסגל. הספריה נמצאת במרתף באגף הצפוני.
שעות פתיחה בימים א’ ב’ ג’ ד’ ה’ בשעות 09:00-15:00.
בתחילת שנת הלימודים מקבל כל סטודנט כרטיס קורא (להסבר מפורט ראה תקנון הספריה, בפרק נוהלים).
ספריות בשנקר
סטודנטים בחטיבה רשאים להנות משירותי ספריות שנקר ואולמות הקריאה. כרטיס הסטודנט מתאים לשימוש גם בספריות אלה.
מסעדה (קפיטריה)
מסעדת המכללה ממוקמת בקומה ב’ ובכניסה לביה”ס יש דוכן לשתיה וסנדויצים. שעות הפעילות: ימים א’-ה’ בין השעות 08:00-18:30. מחירי הארוחות בפיקוח ובתיאום עם אגודת הסטודנטים.
מכונות צילום
לשירות הסטודנטים עומדות מספר מכונות לצילום מסמכים המופעלות באמצעות כרטיס מגנטי מיוחד, אותו אפשר לרכוש בספריה שבקומת המרתף.
מדפסת
ניתן לקבל שירותי הדפסה עם כרטיס מגנטי מיוחד. המדפסת נמצאת במרכז המחשבים.
נהלי למידה בזום (Zoom):
1. יש להכנס לשיעור אך ורק דרך הידיעון.
2. יש להכנס לשיעור 5 דקות לפני תחילתו.
3. חובה להפעיל מצלמות על מנת לוודא נוכחות של התלמיד לאורך כל השיעור.
4. במהלך השיעור יהיו המיקרופונים על mute, אלא אם המרצה ביקש תגובה, וגם אז יש לדבר בצורה מסודרת.
5. עבודות יש להגיש דרך הידיעון, אלא אם המרצה ביקש אחרת.
6. בסוף השיעור יש להקפיד לעשות ‘Leave Meeting’ באופן אישי . במידה ולא תעשו כן אתם עלולים להתקשות להכנס לשיעור הבא
7. בזמן שיעור זום התלמיד/ה יכבד בהופעתו ובהתנהלותו את השיעור, את התלמידים ואת המרצה. התלמיד/ה יהיה לבוש/ה בצורה מכובדת. וישב על כסא לאורך כל השיעור.
בחינות והגשת עבודות בזום
1.המכללה תשאף לכך שכל הבחינות יתקיימו במכללה, במידה ומצב יאפשר זאת.
2. יש לשמור תמיד על טוהר הבחינות, בין אם הבחינות  יתקיימו במכללה ובין אם בזום.
3. לוחות הזמנים לתחילתן וסיומן של הבחינות הינם סופיים. הגשה באיחור של בחינה עלולה להביא לפסילת הבחינה. במקרים מיוחדים ובנסיבות חריגות בחינה שהוגשה באיחור לא תיפסל, אולם תיקנס  בלפחות 20 נקודות.
4. בבחינות בזום אין להשתמש בטלפונים ניידים או בכל אמצעי תקשורת אחר. יש לפתור את הבחינה לבד וללא קבלת עזרה או מתן סיוע מכל סוג לצד ג’.
5. במקרה של קבלת התפלגות ציונים בלתי סבירה בזום – תהא המכללה רשאית לזמן את הסטודנטים, כולם או חלקם,לבחינה נוספת במכללה, על פי שיקול דעתו של המרצה ו/או ראש המגמה. הציון הקובע יהיה הציון שהושג במכללה.
6. במקרה של חשד להעתקה – תהא המכללה רשאית לזמן את הסטודנטים לבחינה נוספת במכללה, על פי שיקול דעתו של המרצה ו/או ראש המגמה. הציון הקובע יהיה הציון שהושג במכללה.
7. במידה ויהיה פער של יותר מ-15 נקודות בין ציון הבחינה במכללה לציון הבחינה בזום – תוכרז הבחינה כחשודה בהעתקה, והסטודנט החשוד בהעתקה יועלה לוועדת משמעת.
8. במידה ובחינה מתקיימת בזום תהיה המכללה רשאית, אך לא חייבת, להעניק תוספת זמן לכלל הסטודנטים,  מאובחנים ולא-מאובחנים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה ותינתן תוספת זמן לכלל הסטודנטים במקצוע – לא ינתנו תוספות זמן מעבר לכך.
9. בעת הגשת עבודות סטודיו בזום על כל תלמידי הכיתה להיות נוכחים לאורך כל היום בהגשה. אין לעזוב את ההגשה לפני שהמנחה הודיע על סיום ההגשה.

מחלקות הלימוד

בתקופה זו של התמחות מקצועית בתחומים מצומצמים יחסית, בולטים לעין לימודי אדריכלות ועיצוב פנים כלימודים בין-תחומיים המשלבים בתוכם מגוון עשיר של נושאי לימוד: תולדות האדריכלות ופיסיקה, פסיכולוגיה ותכנון אדריכלי, עיצוב ולימודי מחשב.
מחלקת אדריכלות ועיצוב פנים במכללת שנקר הנדסאים שמה לעצמה כיעד לפתח חשיבה יצירתית ומקורית של הסטודנטים, תוך שילוב של היבטים מעשיים עם היבטים תרבותיים – אינטלקטואליים. שילוב זה מוכיח את עצמו מדי שנה: בוגרי המחלקה נחשבים בשדה המקצועי כהנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים ברמה גבוהה ביותר.
הלימודים מתקיימים במתכונת של כיתות סטודיו בשילוב הרצאות פרונטליות. הלימודים במחלקת אדריכלות ועיצוב פנים נמשכים חמישה סמסטרים. הדיפלומה שמקבלים בוגרי המחלקה היא דיפלומה של הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים על כל סמכויות החתימה הנתונות בה, בכפוף לחוק התכנון והבניה.
המורים במחלקה הם אדריכלים פעילים ומוכרים, בעלי נסיון רב בהוראת האדריכלות.
הסמכה וזכות חתימה
הלימודים במחלקת אדריכלות ועיצוב פנים של מכללת שנקר הנדסאים מקנים לבוגרים הסמכה וזכות חתימה מעשית על מבנים עד גובה של כארבע קומות, בכפוף לחוק התכנון והבניה. זכות החתימה מאפשרת לבוגרי המחלקה לפתוח משרדים כמתכננים עצמאיים, וליצג לקוחות בפני רשויות עירוניות.
לתשומת לבכם: בוגרים רבים של מכללות בתחום העיצוב מגלים רק בסוף לימודיהם שלמרות התואר הראשון שברשותם, בפועל הם נעדרי זכות חתימה מעשית!
מורי המחלקה
בראש המחלקה לאדריכלות ועיצוב פנים עומד האדריכל, המשורר והמחזאי תמיר גרינברג, חתן פרס ראש הממשלה לספרות.
מורי המחלקה הינם אדריכלים פעילים, בעלי משרדים עצמאיים. חלק ממורי המחלקה מלמדים במקביל בביה”ס לאדריכלות, במסלול החמש-שנתי של אוניברסיטת תל-אביב.
מורי המחלקה זוכים להערכה רבה בקרב הסטודנטים, וזוכים לציונים גבוהים מאוד במשובי הסטודנטים המועברים מדי שנה.
תנאי הרשמה למחלקת אדיכלות ועיצוב פנים
רשאים להירשם מי שעומדים באחד מן התנאים הבאים:
מועמדים בעלי תעודת בגרות ישראלית שהשיגו ציון חיובי במתמטיקה ברמה של 3 יח”ל לפחות
מי שנבחנו בבחינות בגרות במקצועות הבאים והשיגו ציונים חיוביים:
 • מתמטיקה 3 יח”ל לפחות
 • אנגלית 3 יח”ל לפחות
 • הבעה עברית 2 יח”ל
 • בוגרי מכינה טכנולוגית, שעברו בהצלחה את הבחינות החיצוניות של מה”ט (מתמטיקה, עברית, אנגלית).
 • בעלי תעודת בגרות או תעודת השכלה תיכונית מחו”ל, שלמדו מתמטיקה ברמה מקבילה + ל-3 יח”ל לפחות, והשיגו ציון טוב. ראה הערות (2), (3), ו- (4) שלהלן.
הערות:
 1. המועמדים יעברו ראיון אישי שבו יציגו תיק עבודות.
 2. בעלי תעודות בגרות או תעודת השכלה תיכונית מחו”ל, חייבים לפנות למשרד החינוך לאישור תקפות התעודות. המען לפניות: משרד החינוך-מנהלת היחידה לאישור השכלה תיכונית-רח’ כנפי נשרים 22, ירושלים מיקוד 9546434. טלפונים לברורים: 02-5601371; 02-5601372.
 3. בעלי השכלה אקדמית מחו”ל יפנו למחלקה לאישור תארים ודיפלומות במשרד החינוך-כל אחד במחוז מגוריו.
 4. עולים חדשים חייבים לסיים אולפן (א+ב) או מכינה קדם אקדמית, לפני תחילת הלימודים ולהציג אישורים על כך, לחילופין, יוכלו לסיים אולפן א’ ולהשתתף במכינה לעולים שמתקיימת במכללה.
 5. בתנאים מסויימים ניתן לקבל גם מועמדים בעלי בגרות חלקית, עם ציונים עוברים במתמטיקה, אנגלית ועברית.
תנאי קבלה למגמת אדריכלות ועיצוב פנים
המועמדים יוזמנו לראיון אישי בפני ועדת קבלה. בראיון חובה להציג תיק עבודות.
הכנת תיק העבודות אינה דורשת ידע מוקדם באדריכלות.
תיק העבודות יכיל מגוון של עבודות אשר יעידו על כישוריו של המועמד והתאמתו ללימודים במגמה.
תיק העבודות יכלול שתי עבודת חובה.
פרטים לגבי עבודות החובה ניתן למצוא באתר האינטרנט של המכללה בכתובת  handesaim.shenkar.ac.il, או במזכירות הלימודים בטל: 03-6402134 (ורד).
מומלץ לכל המועמדים לא להסתפק באיסוף עבודות שנעשו בעבר, אלא להכין כמה עבודות במיוחד לראיון הקבלה. העבודות יפגינו את מידת היצירתיות של המועמדות, מקוריות, חוש לקומפוזיציה, עמקות, בשלות וכו’.
רצוי שכל מועמד יבחר בנושאים המעסיקים אותו, בין אם בתחום האישי ובין אם בתחומים רחבים יותר, יגבש לעצמו אמירה ברורה בנושא שעליו הוא רוצה להכין עבודה, ורק אז יחפש אחר דרך ההבעה המתאימה ביותר לדעתו, בדו-מימד או בתלת מימד.
כמו כן-רצוי לשאוף לפרזנטציה שלמה ומגובשת של תיק העבודות בכללו.
לימודי אנגלית
המכינות והתנאים כמפורט בפרק “היחידה ללימוד אנגלית”.
לימודי המשך
בוגרי המגמה לאדריכלות ועיצוב פנים יכולים להמשיך את לימודיהם לתואר B.arch בארץ ובחו”ל. רוב בתי הספר לאדריכלים בעולם מכירים בתכנית הלימודים של בית ספרנו, ומאפשרים לבוגרינו להשלים את לימודיהם בפרק זמן של שלוש שנים. לפרטים מדוייקים אודות מסלול ההמשך יש לפנות לראש המגמה, אדריכל תמיר גרינברג בטל: 03-6402106.
תכנית הלימודים
הלימודים לתואר הנדסאי נמשכים שנתיים וחצי (5 סימסטרים) בלימודי יום. סמסטר שישי מוקדש להשלמת פרוייקט הגמר.
קבלת תואר הנדסאי מותנית בעמידה בבחינות הפנימיות והממלכתיות של המגמה.
בנוסף לבחינות, הסטודנטים נדרשים לתכנן ולהגיש פרוייקט גמר בנושא “תכנון אדריכלי”, ולהגן עליו בפני ועדת בוחנים חיצונית.
לימודי התכנון מתבצעים בקבוצות לימוד קטנות, כשבכל סמסטר מתחלף מנחה הקבוצה וכך נחשפים הסטודנטים למגוון דעות והשקפות עולם.
מקצועות הלימוד
מקצועת יסוד: מתמטיקה, פיסיקה, אנגלית טכנית, גיאומטריה תאורית, עיבוד תכניות.
מקצועות רקע: יסודות העיצוב, תכנון בעזרת מחשב, תחיקת הבנייה והבטיחות, הנדסת אנוש, תולדות האומנות והאדריכלות, רישום מבנים. מקצועות התמחות: עקרונות התכנון האדריכלי, תורת הבנייה, חישובים סטטיים, תכן מבנים, חומרי בניין, עיצוב פנים וארגון חלל, עיצוב ריהוט, מבוא לעיצוב מוצר, פסיכולוגיה, ארגון וניהול אתר, חלל מעטפת קונסטרוקציה, סמינר באדריכלות, פרטי בניין, עיצוב תאורה. 
שרותי בנייה: גיאודזיה, אינסטלציה סניטרית, חשמל, תקשורת ותאורה, חימום ומיזוג אויר, אקוסטיקה.
תכנית הלימודים מחולקת למקצועות ראשיים ומשניים:
ראשיים תכנון אדריכלי הנדסה תיאורית פרטי בניין ותורת המבנה קונסטרוקציות וחישובים סטטיים יסודות העיצוב
משניים תיב”ם עיבוד תכניות חומרי בנין תולדות האדריכלות והאומנות מקצועות אחרים מתכנית הלימודים המפורטת:
כלליים פיסיקה – חסם לחישובים סטטיים מתמטיקה אנגלית
מקצועות העשרה פסיכולוגיה סמינריונים הנדסת אנוש
תחרויות סטודנטים ושיתופי פעולה עם גופים מקצועיים
במסגרת הלימודים נערכות תחרויות סטודנטים בתחומים שונים, כגון: עיצוב מוצר,עיצוב ריהוט ועוד.
התחרויות נעשות בשיתוף פעולה עם גורמים יצרניים ומסחריים מהמובילים בארץ. הסטודנטים הזוכים בתחרויות זוכים בפרסים כספיים. תחרויות התכנון זוכות לסיקור עיתונאי ברוב עיתוני העיצוב המובילים. בנוסף מועברים הפרויקטים הזוכים לגופים תעשייתיים בארץ ובאירופה לצורך בדיקה כדאיות של ייצור  הפרויקט הזוכה והפצתו בארץ ובחו”ל.
זכייה בתחרות סטודנטים יכולה להיות קרש קפיצה מצוין לבוגר המבקש לבסס את עצמו כמתכנן או מעצב עצמאי, בעל סגנון אישי.
תנאי מעבר בסיסיים לשנה ב’
סטודנט יורשה לעבור /להמשיך בלימודי שנה ב’ בתנאים הבאים:
שילוב א’: מקצוע ראשי – ציון שלילי אחד. מקצוע משני + כלליים – שני שליליים בלבד סה”כ – 3 שליליים.
שילוב ב’: ציונים שליליים ב- 3 מקצועות מהמשניים והכלליים, לכל יותר. לסטודנטים שיורשו להמשיך לימודיהם בשנה ב’ ויכללו באחד מהשילובים הנ”ל, תוכן מערכת לימודים אישית, שבה יידרשו להשלים את חובותיהם משנה א’, ורק לאחר מכן לשלב מקצועות משנה ב’.
סטודנטים בעלי ציון “נכשל” במקצוע כל שהוא יתאמו את מערכת השעות  עם ראש המגמה.
ציוני מעבר ציון המעבר בכל מקצוע הינו 55. במקצועות בהם הציון הסופי מורכב מתרגילים, עבודות ובחינה חיצונית, הציון המשוקלל לעבודות ותרגילים הוא 55 לפחות ויהיה תנאי לציון עובר באותו מקצוע, בנוסף לציון עבור (55) בבחינה הסופית.
כישלון בבחינה במועדים א’+ב’ במקצועות הנ”ל יחייב לימוד מחדש ועמידה בכל החובות באותו מקצוע. מקצוע שהציון הסופי מורכב מעבודות ותרגילים בלבד – לא יהיה בו מועד ב’. במקרה של כישלון, יידרש הסטודנט ללמוד מחדש את המקצוע על כל המשתמע מכך.
נוכחות חובה בכל התרגילים הינה תנאי לקבלת ציון באותו מקצוע. העדרות מעל ל- 20% מסך כל השיעורים בקורס (גם מסיבות מוצדקות: מילואים ו/או אישפוז), מבטלת אוטומטית את ההשתתפות בקורס, והסטודנט יידרש ללמוד מחדש קורס זה.
כללים להגשת עבודות

במקצועות שבהם נקבע חלק מהציון או כולו ע”פ הגשת עבודות – תוגשנה כל העבודות במועד שנקבע מראש בלוח הבחינות.

עבודה שהוגשה באיחור של עד שלושה ימים – תיקנס ב- 15 נקודות.
עבודה שהוגשה באיחור של עד שישה ימים  – תיקנס ב- 25 נקודות.
 לא תתקבלנה עבודות שהוגשו באיחור של למעלה מששה ימים ממועד ההגשה המקורי.
הגשת עבודות באיחור, שלא על-פי לוח הזמנים המקורי – תותר רק באישור בכתב של ראש המגמה.
בהגשת סוף סמסטר ניתן להגיש אך ורק עבודות אשר הוצגו בפני המנחה במהלך הסמסטר, ואשר התקיים לגביהן תהליך הנחיה מסודר. 
לא יתקבלו עבודות אשר לא התקיים לגביהן תהליך עבודה מסודר, ואשר המנחה לא ליווה את הסטודנט בעבודתו עליהן לאורך הסימסטר.
מקצועות חוסמים
במקצועות בהם קיימות דרישות קדם, לא ניתן יהיה להשתתף בקורס מבלי לעמוד בתנאי הקדם.
ועדות הוראה
ועדות הוראה במגמה תתקיימנה בסוף כל סמסטר. הפסקת לימודים או חזרה על מקצועות שנת לימודים, ייקבעו בוועדת הוראה שנתית – דהיינו, בסוף כל שנה.
כל האמור לעיל כפוף לתקנון הכללי לסטודנט. מקרים חריגים יידונו בוועדת הוראה מיוחדת.
סיורים מקצועיים
כחלק מתכנית הלימודים יתקיימו סיורים מקצועיים לאתרים בעלי ערך אדריכלי מוסף.
תקציר נהלים ותקנות משמעת למסלולים בעלי מקצועות סטודיו
פייסבוק
מומלץ לכל התלמידים להירשם בפייסבוק כחברים של  “אדריכלות שנקר” (ללא מרכאות), ראש המגמה והמורים.
הפייסבוק משמש כערוץ תקשורת נוח בין הסגל לסטודנטים ובין הסטודנטים לבין עצמם.
הודעות על ביטולי שיעורים לא צפויים יתפרסמו בפייסבוק, כמו גם עדכונים שונים. לפיכך נא עקבו יום-יום.
נוכחות
הנוכחות בשיעורים היא בגדר חובה אקדמית.
תלמיד אשר לא יהיה נוכח בלפחות שמונים וחמישה אחוזים מהשיעורים במקצוע – יפסל לו המקצוע והוא יאלץ לחזור עליו במלואו.
עשרים האחוזים שמותר להחסיר – נועדים לימי מחלה, מילואים וכו’.
איחורים
יש להגיע לכל השיעורים חמש דקות לפני תחילת השיעור. תלמיד שמאחר עד עשר דקות מתחילת השיעור – יורשה להיכנס לכיתה, אל האיחור יחשב לחצי חיסור. תלמיד שמאחר מעל לעשר דקות לא יורשה להיכנס לכיתה, ויחשב כאילו החסיר את השיעור.
טלפונים ניידים
טלפונים ניידים יהיו כבויים בשעת השיעור. (לא במצב שקט!) אין לסמס בזמן השיעור ואין לקבל שיחות במצב של רטט. תלמידים שלא יקפידו על כך יורחקו מהשיעור.
כניסה ויציאה במהלך שיעור
מרגע שהחל השיעור לא יורשו תלמידים לצאת ולהיכנס, מכל סיבה. לשם כך יש הפסקות. יציאות וכניסות במהלך השיעור פוגעות קשות בקשב ובריכוז של המרצה ושאר תלמידי הכיתה.
הגשת עבודות
עבודות תוגשנה לידי המרצה ביום ובשעה שנקבעה בלוח הבחינות. אין להשאיר עבודות במזכירות או בחדר המורים. תלמיד שאחר להגיש עבודה – עבודתו תיקנס.
איחור של בין יום אחד לשלושה ימים בהגשת העבודה –  יזכה בקנס בן חמש עשרה נקודות.
איחור של בין ארבעה ימים לששה ימים – העבודה תיקנס בעשרים וחמש נקודות.
איחור של מעל לששה ימים – העבודה לא תתקבל וציונה יהיה אפס.
תלמיד אשר עקב מחלה לא הגיש את עבודתו במועד – יהיה זכאי למספר ימי דחייה כמספר ימי המחלה, ללא קנס.
אישורים להגשה מאוחרת יתקבלו אך ורק מראש המגמה. אין לפנות למורים בבקשות להגשה מאוחרת.
לא יתקבלו אישורי מחלה רטרואקטיביים.
ציונים
ציוני המקצועות הינם סימסטראליים, ולא שנתיים. ציונים יפורסמו ע”ג הלוח תוך ארבעה עשר יום ממועד הבחינה. מומלץ להירשם במזכירות לקבלת שירות ציונים בס.מ.ס
מועדי ב’ ומועדים מיוחדים
חובה על כל התלמידים לגשת למועד א’. תלמיד אשר מבקש לגשת למועד ב’ – צריך להירשם במזכירות.
במידה ותלמיד ניגש למועד ב’ כדי לשפר ציון – הציון שקיבל במועד ב’ יהיה הציון הסופי של הבחינה, גם אם במועד א’ קיבל ציון גבוה יותר.
תלמיד אשר הציג אישור מחלה או מילואים לאחד ממועדי הבחינה – יהיה זכאי למועד מיוחד.
ציון ‘נכשל’
תלמיד אשר קיבל ציון ‘נכשל’ במקצוע (54 ומטה) או ל.ה. (לא השלים) – יידרש לחזור על הקורס במלואו, כולל חובת נוכחות, הגשת עבודות ובחינה סופית.
ערעורים
כל תלמיד רשאי לערער על ציון הבחינה שקיבל. עם זאת – תלמיד המבקש לערער על ציונו – לא יוציא את מחברת הבחינה מחדר הבוחנות עד לאחר הערעור. לא יתקבלו ערעורים לגבי מחברות בחינה שהוצאו מחדר הבוחנות. הערעור יוגש תוך שבוע לכל המאוחר מיום פירסום הציונים.
תוצאת הערעור תינתן תוך 14 יום. תוצאת הערעור תהיה סופית ולא ניתן יהיה לערער עליה.
בקורסים שבהם הוגשה העבודה או הבחינה דרך מערכת הידיעון – ניתן לערער ישירות מתוך הידיעון.
ועדת ערעורים למקצועות סטודיו
במקצועות הסטודיו לא יתקיימו מועדי ב’.
ציוני ‘נכשל’ נקבעים בדרך כלל על ידי כלל מורי המקצוע, ולא על ידי מורה יחיד.
תלמיד המבקש לערער על ציונו במקצוע סטודיו יתבקש להגיש את עבודתו לועדת הערעורים בדיוק כפי שהוגשה למורה המקצוע, ללא כל שינוי.
ועדת הערעורים תבדוק את העבודה בלא שתדע מה הציון שקיבל הסטודנט.
הציון שתקבע ועדת הערעורים הינו ציון סופי, גם אם הינו נמוך יותר מזה שקבע מורה המקצוע.
ועדת הוראה
תלמידים אשר צברו מעל  ארבעה נכשלים שנתיים ומעלה –  יוזמנו לועדת הוראה.
ועדת הוראה רשאית לאשר את עלייתו של הסטודנט לשנה”ל הבאה תוך ביצוע השלמות, לדרוש מן הסטודנט לחזור על שנה”ל הקודמת, או להרחיק את הסטודנט מהמכללה.
ועדת משמעת
תלמידים אשר עברו עבירות משמעתיות – יוזמנו לועדת משמעת.
ועדת המשמעת תשמע את גרסת הצדדים ותקבל החלטה. הועדה רשאית לקבל את עמדת הסטודנט, לנזוף בו, לקנוס אותו בקנס כספי (אשר יועבר לקרן המלגות של ביה”ס), להרחיק את הסטודנט מן הלימודים לפרק זמן קצוב, ואפילו להרחיק תלמיד לצמיתות.
המגמה להנדסה אזרחית (הנדסת בנין) + לימודי ערב
מגמת משנה – ארגון וניהול הבנייה.
תכנית הלימודים למגמה להנדסה אזרחית במסגרת הנדסאים מעודכנת בשנת 2004 ע”י מה”ט – המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית השייך למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.
מסלולי התמחות – ארגון וניהול הבנייה – הלימודים הרגילים קונסטרוקציה – לימודים רגילים וסמסטר הנוסף.
משך הלימודים לתואר הנדסאי:
בלימודי יום: ניהול הבניה 4 סמסטרים (במשך שנתיים) תכן מבנים 5 סמסטרים (במשך שנתיים וחצי).
בלימודי ערב (משולב): בניהול הבניה 6 סמסטרים (במשך 3 שנים) 3 ערבים וביום שישי. תכן מבנים 7 סמסטרים למשך שלוש וחצי שנים.
מקצועות הלימוד:
מקצועות יסוד: מתמטיקה, פיזיקה טכנית,אנגלית טכנית, מחשב, שרטוט טכני והנדסה תיאורית.
מקצועות בסיסיים: תורת הבנין, חומרי בנין, גיאודזיה (מדידות), סטטיקה וחוזק חומרים, הנדסת קרקע וביסוס, שרטוט אדריכלי ופרטי בניין, שרטוט קונסרקציה, שירותי בנין, חוקי בנייה ובטיחות בבנייה.
מקצועות התמחות: קונסטרוקציות בטון, קונסטיקציות פלדה ועץ, תכן הנדסי כולל רעידת אדמה, ארגון וניהול הבנייה.
מקצועות עתירת ידע: עתיר – תכנה לחישוב יציבות חלקי המבנה בנארית – תכנה לחישוב כמויות וכתב כמויות M.S.project  – תכנה לניהול וארגון אתר הבנייה אוטוקד – תכנה שרטוט ממוחשב
מבחנים חיצונים בפיקוח מה”ט:
 1. סטטיקה וחוזק חומרים – שנה א’
 2. קונסטרוקציות בטון – שנה ב’
 3. ארגון וניהול אתר הבנייה – שנה ב’
 4. בטיחות – שנה ב’
 5. תכן הנדסי בסיסי – שנה ב’ (ניהול בניה) תכן הנדסי מורחב שנה ג’ (למסלול תכן מבנים)
 6. פרוייקט גמר
(לאחר כל המבחנים הפנימיים והחיצוניים הסטודנט ניגש לביצוע פרויקט הגמר). לסטודנטים המצטיינים העוברים שתי בחינות חיצוניות ספציפיות מעבר לסף מסויים זכות להמשיך את הלימודים למגמת המשנה – קונסטרוקציה.(סמסטר נוסף שהוא כ- 320 שעות לימוד ומבחן חיצוני נוסף – תכן הנדסי מורחב).
זכות חתימה
הלימודים במגמת בנין בביה”ס להנדסאים “שנקר” מקנים זכות חתימה על בניינים עד 4 קומות גובה בנוסף מרתף.

הרשמה, תנאי קבלה ותשלומים

 • סדרי הרשמה
 • תנאי קבלה
 • שכר לימוד ותשלומים נוספים
 • דוא”ל course@shenkar.ac.il
 • אתר ביה”ס http://handesaim.shenkar.ac.il
סדרי הרשמה בבואך להירשם עליך להביא עמך:
 1. תעודת זהות
 2. תעודות מקוריות העומדות בתנאי ההרשמה + צילום
 3. שתי תמונות פספורט
במזכירות רישום ושכר לימוד של שנקר הנדסאים תקבלו טופס הרשמה: מלאו את הטפסים בקפדנות והשיבו אותם אל מזכירות רישום ושכר לימוד של החטיבה.
לאחר מכן תוזמנו לראיון אישי עם ראש המגמה אליה נרשמתם.
במגמת אדריכלות ועיצוב פנים עליכם להגיש תיק עבודות בהתאם לדף הסבר שקיבלתם ולהציגו בראיון אישי (במידה שתידרשו).
בטופס ההרשמה יש לציין את מגמת הלימוד המבוקשת, מסלול הלימוד (יום או משולב); יש לצרף 2 תמונות פספורט וצילומי התעודות המעידות על ההשכלה, ולחתום במקום המיועד.
את דמי הרישום יש לשלם  בעת ההרשמה. בדבר פרטים והרשמה יש לפנות למזכירות המתאימה על פי הרשום להלן: מועמדים ללימודי יום – במזכירות רישום ושכר לימוד: (קומת הקרקע, חדר 111 ) בימים א’ – ה’: 15:00-8:30 טלפון: 03-6402117 ביום ו’: 12:00-8:30, הרשמה במזכירות לימודית. טלפונים:  03-6402109/34 מועמדים ללימודים משולבים – במזכירות הלימודית: (בקומת הקרקע, חדר 112) בימים א’ ה’    19:00-15:30 יום ו’  12:00-08:00 טלפונים: 03-6402109/34 בכל התכתבות עם המכללה על המועמד לציין את שמו, מספר תעודת הזהות שלו, כתובתו המדוייקת מגמת לימודיו ומס’ טלפון כולל סלולרי.

תנאי קבלה ללימודי הנדסאים בכל המגמות

תנאי קבלה (כל המגמות) התנאים להגשת מועמדות ללימודי הנדסאים:
 • בעלי תעודת בגרות מלאה מאושרת על ידי משרד החינוך והתרבות.
 • מועמדים בעלי תעודת בגרות חלקית חייבים ב- 3 מקצועות, כלהלן: מתמטיקה – 3 יח”ל אנגלית – 3 יח”ל הבעה עברית – 2 יח”ל
 • בוגרי המכינה הטכנולוגית להנדסאים, שעברו בהצלחה את הבחינות החיצוניות  של מה”ט.
 • בעלי תעודת בגרות מחו”ל מוכרת כשוות ערך לדרישות הקבלה. בנוסף, חייבים אישור על סיום אולפן (א+ב).
 • בוגר מכינה אקדמית או מכינה אוניברסיטאית ממוסד מוכר בישראל. על פי החלטת מה”ט, החל משנת הלימודים תשס”ב כל הסטודנטים הנרשמים ללימודי הנדסאים בעלי תעודות בגרות מחו”ל, חייבים לקבל אישור ממנהלת היחידה לאישור השכלה תיכונית במשרד החינוך. את התעודות יש לשלוח לאישור משרד החינוך על פי הכתובת: לכבוד כרמית מיכאלי – מנהלת היח’ לאישור השכלה תיכונית במשרד החינוך רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים. טל: 02-5601371/1 בעלי תעודות אקדמיות מחו”ל יפנו למחלקת תארים ודיפלומות במשרד החינוך, כל אחד במחוז מגוריו.
 • הגשת תיק עבודות – למגמת אדריכלות ועיצוב פנים בלבד. ראיון קבלה עם ראש המגמה ושליחת מכתב על קבלה / דחיה ללימודים. למרות האמור לעיל, ועדת קבלה בכל מגמה בראשות ראש המגמה רשאית לקבוע קריטריונים נוספים בתנאי הקבלה למגמה, לפי הנחיות ראש המגמה.
 • בוגרי קורס טכנאים בעלי דיפלומה (יתקבלו לשנה ב’ על סמך הישגיהם לימודי טכנאים וראיון אישי).
 • מועמד בן 35 ומעלה, בעל השכלה של 12 שנות לימוד, פטור מתנאי קבלה.
השלמת תנאי קבלה במקרים חריגים סטודנט שהתקבל ללימודים בתנאי שישלים את תנאי הקבלה עד סוף שנת הלימודים הראשונה, חייב להשלים תנאים אלה על פי הדרישות שנקבעו לו בעת הרשמתו וקבלתו למגמה.
סטודנט שלא השלים תנאי קבלה, לא יורשה לעבור לשנה ב’ ולימודיו יופסקו.
הליכי הרשמה:
הרישום לשנת הלימודים תשע”ג יחל בחודש פברואר. לצורך הרשמה על המועמד/ת להגיע למזכירות רישום ושכר לימוד בשעות הקבלה ולהצטייד במסמכים המתאימים:
 1. תעודת זהות
 2. תעודות מקוריות העומדות בתנאי ההרשמה + צילום
 3. שתי תמונות פספורט

היחידה ללימודי אנגלית

כל סטודנט הלומד בשנקר הנדסאים חייב להגיע לרמת “פטור” במקצוע אנגלית.
מי שהתקבל ללימודים עובר בחינת מיון לקביעת רמתו באנגלית.
מטרת הלימודים באנגלית טכנית היא לאפשר לסטודנטים שליטה בהבנת מאמרים העוסקים בתחומי הטכנולוגיה השונים.
הלימודים משותפים לכלל הסטודנטים בביה”ס ללא הפרדה בין המגמות השונות.
פטורים מבחינת המיון:
א. בעלי פטור באנגלית בבחינה פסיכומטרית לאוניברסיטה (מ- 134 נקודות ומעלה). או מבחן עמיר (234 נקודות ומעלה).
ב. בעלי פטור מאוניברסיטה או מכללה אקדמית בארץ.
ג. מבחן מיון של ביה”ס.
ע”פ תוצאות ומבחן המיון נקבעות 4 רמות:
1. מתחילים – חייבים לעבור 3 קורסים: מתחילים, בינוניים, מתקדמים.
2. בינוניים – חייבים לעבור 2 קורסים: בינוניים, מתקדמים.
3. מתקדמים – חייבים לעבור קורס אחד: מתקדמים.
4. פטור – אינם זקוקים לקורס בכלל.
פרטי מרכז לימודי אנגלית
א. פקס מספר 03-6402123
ב. geobak@gmail.com מַעבר מרמה לרמה מחייב הצלחה במבחן סיום של כל קורס שלא התחילו או לא סיימו לימודי אנגלית בקיץ). הסטודנטים חייבים להשלים חובותיהם בלימודי אנגלית עד לקורס מתקדמים במהלך שנת הלימודים הראשונה בלימודי יום, ועד לסיום שנת הלימודים השנייה בלימודי ערב.
קבלת דיפלומה מחייבת ציון או פטור מאנגלית.

שכר לימוד ותשלומים נוספים

תשלום שכר לימוד
ניתן לשלם שכר למוד בתשלומים ע”י שוברים.
דמי הרשמה
גובה דמי ההרשמה, שכר הלימוד ודמי הבחינות נקבעים על ידי המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית (מה”ט).
דמי ההרשמה אינם מוחזרים, גם אם הנרשם החליט לבטל את הרשמתו.
במקרה של אי פתיחת כיתה, יוחזרו לסטודנט כל התשלומים.
על כל נרשם שהתקבל ללימודים לשלם מקדמה על חשבון שכר לימוד תוך שבועיים מיום קבלתו, על מנת להבטיח את מקומו. תשלום זה יוחזר, בניכוי הוצאות, עפ”י חוזר מנהל מה”ט, רק אם הודיע הנרשם בכתב על ביטול ההרשמה.
זכויות לחייל משוחרר
חיילים משוחררים זכאים להנחה של עד 100% בשכר הלימוד בשנים א’ +ב’.
חייל משוחרר הוא מי שחלפו עד חמש שנים ממועד שיחרורו מצה”ל. 
חיילים בודדים וחיילים משוחררים המשרתים בשירות מילואים פעיל – זכאים להטבה עד עשר שנים ממועד שחרורם מצה”ל, בכפוף לתקנות הקרן לחיילים משוחררים.
שימוש בפיקדון אישי
בהתאם לקביעת משרד הביטחון, סטודנטים הזכאים לפיקדון אישי, רשאים לממן את חלקם בשכר לימוד ועד להשלמת מלוא שכר לימוד, מתוך הסכום העומד לרשותם כפיקדון אישי בבנק.
ביטוח לאומי
 • כסטודנט בשנת הלימודים תשע”ג הינך חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות בשיעור המינימלי שנקבע לגבי סטודנט במוסד להשכלה.
 • דמי הביטוח הלאומי ייגבו ממך באמצעות פנקסי תשלומים שיישלחו אליך  בדואר, על ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • התשלום ייעשה ארבע פעמים בשנה, בכל מועד בעבור שלושת החודשים  שקדמו לו: 15 בינואר, 15 באפריל, 15 ביולי, 15 באוקטובר.
 • סטודנט שיעבוד בתקופת לימודיו יהיה פטור מתשלום דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח בריאות בהם חוייב על פי פנקס התשלומים, בעד כל אחד מן החודשים בהם נוכו משכרו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. לשם קבלת הפטור יחזיר הסטודנט למוסד לביטוח לאומי את האישור הכלול בפנקס כשהוא ממולא וחתום על ידי מעסיקו.
נוהל חלוקת מלגות
סטודנטיות/ים שלומדים בשנה אחרונה ללימודים אינם זכאים למלגה.
1. בביה”ס להנדסאים של שנקר קיים נוהל לחלוקת  מלגות לסטודנטים הלומדים לימודי הנדסאים.
בביה”ס קיימים 3 סוגי מלגות:
א. מלגה כלכלית.
ב. מלגת הצטיינות.
ג. מלגת פר”ח (פרויקט חונכות)
2. מלגה כלכלית ניתנת אפשרות לכל הסטודנטים להגיש בקשה לקבלת מלגה, על הסטודנט למלא “טופס בקשה למלגה” הנמצא במזכירות הלימודים ולהגישה עד סוף חודש דצמבר של אותה שנה, במהלך חופשת הסמסטרים (בין א’ ל-ב’).
כל הבקשות עולות לועדה (בראשות מנהל ביה”ס, סגן מנהל ומזכירת המגמה) ובה נקבעים הסטודנטים הזכאים למלגה (עפ”י סכום הכסף המוקצה למלגות ע”י ביה”ס).
בסיום הועדה נקבעים שמות הסטודנטים הזכאים למלגה עפ”י הבקשות שהוגשו והניקוד שקיבל כל מועמד/ת.
3. מלגת הצטיינות – המלגה ניתנת לסטודנט/ית מכל כיתה בעל ממוצע הציונים הגבוה ביותר.
4. מלגת פר”ח (פרויקט חונכות) על סטודנט/ית רשאי להגיש בקשה למלגת פר”ח, עליו למלא טופס באתר האינטרנט של פר”ח.
סטודנט/ים המתאימים יוזמנו לפגישה ולהמשך טיפול ע”י נציג פר”ח, המלגה ניתנת ע”י פר”ח.
תקנון הפסקת לימודים (ביטול הרשמה) תשע”ג
נוהל הודעה על הפסקת לימודים
הודעת הסטודנט בכתב. לאחר הגשת המכתב יבוצע גמר חשבון. על פי חוזר מנהל מה”ט מס’ 05-4-50 בנושא שכר לימוד ותשלומים אחרים. להלן הנוהל:
ביצוע החזר שכר לימוד ותשלומים אחרים המפורטים בחוזר זה לסטודנטים שעזבו את הלימודים לא יחרוג מאופן ההחזר המפורט להלן:
 • ממועד הרישום ללימודים ועד למועד פתיחת אות שנת לימודים – יינתן החזר מלא של כל התשלומים שבוצעו ע”י הסטודנט, בניכוי 500 ₪ (לאחר קבלתי ללימודים באופן רשמי).
 • ממועד תחילת הלימודים ועד 90 יום לאחר תחילתם – יינתן החזר של 50% מגובה שכר הלימוד והתשלומים האחרים המצוינים בחוזר זה.
 • לאחר 90 יום מתחילת שנת הלימודים ואילך – הסטודנט יחויב במלוא שכר הלימוד והתשלומים האחרים המפורטים בחוזר זה.
סטודנט או מועמד ששילם מקדמה או תשלום מס’ 1 לתשע”ב והחליט להפסיק לימודיו בשנה זו, חייב להודיע על כך בכתב למזכירות הלימודית או במזכירות רישום ושכ”ל. ההודעה תימסר על ידי הסטודנט באחד משני האופנים הבאים: א. בדואר רשום. ב. במסירה אישית במזכירות הלימודית / מזכירות רישום ושכר לימוד (מרשם). רק לאחר ביצוע העברת המכתב למזכירות לימודית ולמזכירות רישום ושכ”ל, יבוצע גמר הטיפול בחשבון הסטודנט והחזרת מסמכיו.

תקנון ונוהלים לסטודנט

 • מסגרת הלימודים
 • סדרי הלימוד
 • בחינות – פנימיות וחיצוניות
 • תנאי מעבר / סיום לקבלת תואר
 • כללי התנהגות במכללת שנקר הנדסאים
 • נוהלי עבודה במעבדות
 • תקנון הספריה
 • הגבלת עישון במקומות ציבוריים
 • נוהלי פניה לולת”ם סטודנטים
 • מפת המכללה
מסגרת הלימודים
כללי מסגרת השעות
הלימודים במסלול לימודי יום מתקיימים בכל ימות השבוע: ימים א’ – ה’ בשעות 8:30-17:15;  יום ו’ בשעות 8:30-13:30
במסלול לימודים משולבים ימי הלימוד הם 3 ערבים בשבוע בין השעות 17:45-21:00 וביום ו’ בין השעות 8:30-13:30.
יתכן ולימודים יגלשו מעבר ל-21:00.
משך כל שיעור – 45 דקות. בלימודים משולבים מצורפים שני שיעורים ליחידות של 90 דקות.
הערה: מסלול לימודי יום עשוי לגלוש גם לשעות הערב. (עד שעה 21:00).
מערכת השעות בחטיבה
לימודי יום
1-2 8:30-10:00 הפסקת בוקר
3 10:15-11:00
4 11:05-11:50
5 11:55-12:40
6 12:45-13:30 הפסקת צהריים
7 14:00-14:45
8 14:50-15:35
9 15:40-16:25
10 16:30-17:15
לימודים משולבים 3 ימים בשבוע
11-12 17:45-19:15 הפסקה
13-14 19:30-21:00
יום ו’ 8:30-13:30
איחורים סטודנט המאחר לשיעור יחכה מחוץ לכיתה ויהיה רשאי להיכנס אליה בהפסקה.

סדרי הלימוד

משך הלימודים
הלימודים לקבלת תואר הנדסאי נמשכים שנתיים וחצי במסלול לימודי יום במגמת אדריכלות ועיצוב פנים, ושנתיים במסלול הנדסה אזרחית: ניהול הבניה ושנתיים וחצי תכנון הבניה. ושלוש שנים בלימודים משולבים ניהול הבניה ושלוש וחצי שנים תכנון הבניה.
לימודים אלה כוללים נוכחות בשיעורים, תרגול והכנת שיעורים, הגשת עבודות, השתתפות במבחנים, בבחינות סמסטריאליות של ביה”ס ובבחינות ממלכתיות, הגשת פרוייקט והגנה עליו.
כל שנת לימודים נחלקת לשני סמסטרים (לימודי ערב נמשכים ברציפות).
בתום הלימודים נדרש כל סטודנט להכין פרוייקט גמר בהיקף של 250 עד 300 שעות עבודה.
כל סטודנט רשאי להגיש פרוייקט גמר לבדיקה והגנה, רק אם השלים את תנאי הקבלה הנדרשים ואת חובותיו הלימודיים.
בכל סמסטר קובע ראש המגמה את מערכת הלימודים ושעות הלימוד לכל כיתה.
מערכת השעות לכל סמסטר של שנת הלימודים מתפרסמת על לוח המודעות של כל מגמה, עם פתיחת שנת הלימודים.
סמסטר קיץ
על אף ששנת הלימודים הסדירה כוללת סמסטר חורף וסמסטר אביב, הנהלת שנקר הנדסאים תהא רשאית, על פי שיקול דעתה המקצועי, להוסיף סמסטר קיץ לצורך תגבור במקצועות או בנושאים שבהם לפי דעתה נדרש הדבר, ו/או לצורך לימוד של מקצועות אשר לא ניתן היה לשלבם בסמסטר חורף ו/או סמסטר אביב.
הודעה מוקדמת
במידה ויוחלט על קיומו של סמסטר קיץ תודיע על כך הנהלת המכללה לסטודנטים לכל המאוחר חודשיים לפני תום סמסטר ב’.
משך סמסטר קיץ
סמסטר קיץ יחל שבוע לאחר תום מועדי א’ כמצוין בלוח הבחינות, ויימשך לכל המאוחר עד לשבועיים שלפני פתיחת שנה”ל שלאחריו. מועדים אלה אינם כוללים תקופת בחינות, אשר תתקיים לאחר מכן.
שכ”ל המכללה 
יהא רשאי (אך לא מחויב) לגבות שכ”ל נוסף על סמסטר הקיץ, בהתאם לנהלי מה”ט .
ציונים
סמסטר קיץ יחשב כסמסטר לכל דבר ועניין וציוני המקצועות שנלמדו בו יופיעו בגיליון הציונים.
סטודנט חייב להשתתף בכל הקורסים על פי תכנית הלימודים הסמסטריאלית. חלה חובת נוכחות ב- 80% מן השיעורים לפחות.
 • העדרות המותרת ב- 20% מהשיעורים היא לצרכי מילואים ומחלה (חלילה) בלבד.
 • סטודנט אשר יעדר משיעורים ללא סיבה מוצדקת, לא יוכל לגשת לבחינות. ו/או להגיש עבודות.  לסטודנט אשר יחמיץ למעלה מ- 20% מן השיעורים ירשם בגיליון הציונים ציון ל.ה. (‘לא השלים’) והוא יחויב לחזור על הקורס במלואו, כולל חובת נוכחות והגשת כל העבודות הנדרשות.
 • במקרה של היעדרות בשל שירות מילואים, יודיע על כך הסטודנט למזכירות הלימודים קודם יציאתו וימציא אישור ביצוע מילואים בתום התקופה.
 • סטודנט הנעדר מסיבות מחלה, ימציא למזכירות עם הבראתו, אישור רפואי מתאים. אישור זה יתויק בתיקו האישי של הסטודנט. לא יתקבלו אישורים רפואיים רטרואקטיביים,  אלא רק אישורים אשר נרשמו על ידי רופא  ביום המחלה הראשון.
 • סטודנט, אשר בתוקף נסיבות מיוחדות נאלץ לאחר תכופות, או שנאלץ להעדר מעבר לתקן (20%), יפנה בכתב אל ראש המגמה, ויפעל על פי הנחיותיו.

בחינות

מבוא
בתום כל סמסטר מתקיימת סדרת בחינות החותמת תקופת לימודים ומרכזת את הישגי הסטודנטים וציוניהם.
בפועל נקבעים הישגי כל סטודנט על פי הציונים שהשיג בכל אחד מן הסמסטרים.
ציונים סופיים של סמסטר נקבעים לכל מקצוע בנפרד, על ידי שקלול בחינת הסמסטר עם בחנים, עבודות, תרגילים וכו’
(באם היו כאלה באותו מקצוע לפי החלטת המרצה).
המרצים רשאים לקיים בחינות ביניים גם באמצע הסמסטר, במהלך הלימודים.
 1. בבחינה במועד א’ יהיה המרצה נוכח במשך השעתיים הראשונות של הבחינה, על מנת להשיב לשאלות סטודנטים. שאלות הסטודנטים ירוכזו בצורה מסודרת על ידי המשגיחות ויועברו למרצה. המרצה יבחר אם להשיב בכתב על השאלות או שיש תורך בנוכחותו בכיתה. ככלל ישאף המרצה להכנס לכיתה מעט ככל האפשר על מנת לצמצם ככל האפשר את ההפרעה לכלל הנבחנים.
 2. בבחינה במועד ב’ אין חובת נוכחות של המרצה.
המכללה שומרת לעצמה את הזכות לקחת בחשבון בשקלול הציון אלמנטים נוספים, כגון: נוכחות סדירה בשיעורים, יחסו של הסטודנט ללימודים, הערכת המרצה. משקלם של בחנים, עבודות, תרגילים, נוכחות בשיעורים וכו’ יהווה לא יותר מ- 30% מן הציון הסופי של הסמסטר ומשקלה של הבחינה עצמה בציון הסופי יהיה 70% (או יותר).
מבחן סוף סמסטר, במועד א’ ובמועד ב’, יכלול את כל החומר שנלמד באותו סמסטר. המכללה רשאית לשנות תנאים אלה, או לקבוע מקרים חריגים לנוהל זה, ואלה יובאו לידיעת הסטודנטים מראש.
מועד אחרון לפרסום ציוני מבחן מועד א’ יהיה כ-5 ימים לפני קיום בחינה במועד ב.
בחינות גמר ממלכתיות, הן בחינות חיצוניות מטעם המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית (מה”ט) במשרד התמ”ת, יזומות על ידו ובאחריותו. הבחינות הממלכתיות נערכות, אמנם, במתקני המכללה, אך אין להנהלה, לראשי המגמות או למרצים כל נגיעה בבחירת הבחינות, ברמתן, או בתוכנן.
הבחינות מתקיימות בחודשים פברואר מרץ, ויולי – אוגוסט. בחינות מועד פברואר מרץ מיועדים לנבחנים המסיימים לימודיהם סמסטר א’ ומועדי ב’ של בחינות קיץ. בחינות מועד יולי – אוגוסט מיועדות לנבחנים המסיימים לימודיהם סמוך לקיץ. לבחינות במועד זה יכולים להצטרף גם סטודנטים שנכשלו בפעם הראשונה ונבחנים בפעם השנייה והשלישית (יש להירשם למועדים אלו במזכירות הלימודית).
הבחינות הממלכתיות מתקיימות בדרך כלל במכללה, אך ייתכנו מקרים בהם הן תתקיימנה גם מחוץ למכללה.
בחנים
מרצה יוכל לקיים בחנים במהלך הסמסטר, ובתנאי שהודיע על קיום הבוחן לפחות שבוע מראש.
ציון הבוחן ישוקלל בציון הסופי של הסמסטר, על פי סילבוס הקורס שחולק בתחילת הסמסטר.  
לבחנים יתקיים מועד יחיד ולא יתקיימו מועדי ב’.  תלמיד אשר לא ישתתף בבוחן לא יהיה זכאי למועד נוסף וירשם לו ציון 0 בבוחן.
נוהל התיישנות לימודים
עפ”י נהלי מה”ט (המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית), כל סטודנט המתחיל את לימודיו בלימודי יום ולימודים משולבים חייב לסיים את חובותיו הלימודיים (הצלחה בבחינות פנימיות וחיצוניות השתתפות בלימודים ביצוע והגנה בהצלחה על פרויקט גמר) בפרק זמן שלא יעלה על שבע שנים ממועד תחילת הלימודים.
סטודנט שלא השלים הסטודנט את חובותיו הלימודיים עד תום שבע שנים ממועד תחילת לימודיו כאמור, לא יוכרו לימודיו. פרטים נוספים ניתן לקבל מראש המגמה או ממזכירת המגמה. ניתן להתעדכן גם בלוח המודעות.
פרויקט גמר
פרויקט גמר הוא עבודה מקיפה המסכמת את כל הלימודים. הפרויקט נבחן על ידי בוחנים חיצוניים מטעם מה”ט, והם יקבעו את ציונו תוך התדיינות עם מנחה הפרויקט ו/או נציג אחר של המכללה.
בתחילת העבודה על הפרויקט יגיש הסטודנט הצעת פרויקט למה”ט, בהתאם לנהלי מה”ט. 
פרויקט הגמר יוגש על ידי הסטודנטים על פי לוחות הזמנים שנקבעים על פי המכללה. 
תלמיד אשר יגיש את פרויקט הגמר שלו למרות שנותרו לו חובות אקדמיים – לא יוכל לקבל דיפלומה עד להשלמת כל חובותיו האקדמיים. 
תלמיד שלא הגיש את פרויקט הגמר שלו בפני בוחני מה”ט על פי לוחות הזמנים שנקבעו על ידי המכללה – יקבל ציון ‘לא השלים’ במקצוע הפנימי. ויחוייב לחזור על הקורס הפנימי במלואו, כולל חובת נוכחות ועמידה בכל המטלות.

זכויות סטודנטים במילואים ונשים בהריון

סיוע לסטודנטים במילואים, תשע”ג סיוע לסטודנטים במילואים נוהל חזרה משירות:
סטודנט החוזר משירות מילואים יציג את האישורים במזכירות הית הספר ובאגודת הסטודנטים. הצגת אישור שחרור ממילואים תזכה את הסטודנט/ית בהטבות הבאות:
מועדים מיוחדים, שיעורי בית, עבודות והגשות:
לעניין סעיף זה, “עבודה” – לרבות תרגיל, עבודה, בוחן, “מבדקון”, או כל מטלה לימודית אחרת שעל הסטודנט להגיש במסגרת לימודיו.
• התחשבות בציוני ביניים, למי שנבצר ממנו מלהגיע למועד א’ מסיבות הקשורות לשירות מילואים, או מי שבחר לא לגשת למועד א’ בהתאם לזכאות (לרבות עבודה, הגשות, ומבחני אמצע).
• מועד ג’ ומועדים מיוחדים נוספים של סטודנטים שלא השלימו את מועדים מיוחדים והגשות  לסמסטר א’ יתקיימו בתיאום עם הסוודנט, במהלך סמסטר ב’ או בסוף שנת הלימודים. מועדים מיוחדים והגשות לסמסטר ב’ יתקיימו במהלך חופשת הקיץ או לחילופין בתחילת שנת הלימודים הבאה.
• פטור מלא מהגשת תרגילים ושעורי בית בתקופת השירות.
• דחיות עבודות – המפתח לדחיית עבודה הינו 150% מכמות הימים שעשה סטודנט באותו סמסטר. הדחייה הינה מתאריך ההגשה שנקבע לכל הכיתה. לדוגמה: סטודנט שעשה 30 ימי מילואים יקבל דחייה של 45 ימים.
1. מבחנים ובחנים
• סטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים, זכאי להיבחן במועד נוסף אחר עבור כל מועד שהפסיד. על אף האמור לעיל , אין בזכאות למועד נו סף כדי לשנות את זכות הסטודנט לגשת לשני מועדי בחינה בלבד בכל קורס, בהתאם לחוק.
• סטודנט ששירת יום מילואים אחד ומעלה , במהלך תקופת המבחנים, או בשבועיים הקודמים לתקופת המבחנים רשאי לדחות הגשת עבודות והשתתפות בבחנים או בחינות לפרק זמן =K) . ימים מיום שחרורו מ שירות מילואים פעיל K*0.8 של מספר ימי המילואים, והתוצאה תעוגל כלפי מעלה למספר השלם הקרוב). במקרה של תעסוקה מבצעית מפוצלת תילקח בחשבון התקופה מיום ההתייצבות לתעסוקה ועד השחרור הסופי מהתעסוקה המבצעית כתקופה אחת.
• סטודנט ששירת 10 ימים (במצטבר) במהלך תקופת הבחינות או שירת 10 ימים רצופים או 21 במצטבר בסמסטר שקדם לבחינה יהיה זכאי להבחן בשניים מתוך שלושת המועדים א’, ב’ או המועד הקרוב שיתקיים לאחר מכן – לפי בחירתו.
• למען הסר ספק, התייצבות ביחידה צבאית ביוזמת הסטודנט (שלא על- פי פניה מהיחידה ), אינה סיבה מוכרת להיעדרות מפעילות אוניברסיטאית.
הצגת אישור מילואים באגודת הסטודנטים תזכה את הסטודנט בהטבות הבאות:
מחברות קורס:
• אגודת הסטודנטים תספק לסטודנט מחברות קורס, ממאגר המחברות הקיים אצלה עפ”י המפתח הבא:
14-20 ימים – מחברת אחת (לקוי למידה יהיה זכאי ל-2 מחברות).
21-28 ימים – 2 מחברות.
29 ימים ואילך – 3 מחברות.
כרטיס צילום:
• אגודת הסטודנטים תספק כרטיס צילום עפ”י מפתח של 20 צילומים ליום מילואים, במידה ויהיה צורך בצילומים נוספים יפנה הסטודנט לאגודה ויקבל אישור פרטני.
התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמרות או אומנה לשנת תשע”ג.
היעדרות משיעורים ודחיית לימודים:
• סטודנט זכאי להיעדר בשל אירוע מזכה, מ- 30% מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות.
• במקרה בו זכאי הסטודנט להיעדר גם מסיבה אחרת, ייקבע שיעור ההיעדרות הכולל בהתאם לנוהלי המוסד, ובלבד שלא יפחת מ- 30%
• מוסד יאפשר לסטודנט הנעדר בשל אירוע מזכה, לדחות קורס ולחזור עליו ללא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחן.
מטלות:
• סטודנט שנעדר בשל ארוע מזכה במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו, יוכל להגיש את המטלה או מטלה חילופית, בהתאם להחלטת המרצה, תוך שבעה שבועות לאחר תום תקופת ההיעדרות.
מעבדות, סמינריונים, סדנאות, סיורים והכשרה מעשית:
• מוסד יאפשר לסטודנט שנעדה בשל אירוע מזכה מקורס במעבדה, סמינריון, סיור, סדנא או הכשרה מעשית להשלים את שהחסיר או יפטור אותו מהשתתפותו, או יאפשר השתתפותו בהם במועד מאוחר יותר, בהתייחס בין היתר, למהות הקורס ובתיאום עם המרצה הנוגע בדבר.
• מוסד יפרסם מידע על החומרים שמשתמשים בהם במעבדות, העלולים להיות גורמי סיכון לנשים בהריון או נשים מניקות ויאפשר לסטודנטיות כאמור לדחות את ההשתתפות במעבדות שיש בהן שימוש בחומרים מין הסוג האמור למועד מאוחר לאחר ההיריון או ההנקה.
בחינה:
• סטודנט שנעדר מארוע בשל אירוע מזכה, זכאי להיבחן במועד נוסף אחר במסגרת המועדים המקובלים במוסד.
• סטודנט לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמרות שנעדר מבחינה בתקופה של עד 14 שבועות מיום הלידה, האימוץ או קבלת ילד למשמרות, זכאי להיבחן במועד נוסף אחר במסגרת המועדים המקובלים במוסד.
• סטודנטית בהריון זכאית לצאת לשירותים במהלך בחינה.
• סטודנטית בהריון זכאית לתוספת זמן בבחינה שלא תפחת מ- 25% ממשך זמן הבחינה.
• במקרה שבו זכאית סטודנטית בהרוין לתוספת זמן גם לסיבה אחרת, יקבע שיעור התוספת הכולל בהתאם לנוהלי המוסד, ובלבד שלא יפחת מ- .25%
היעדרות מבחינה או מטלה המהווה דרישה מוקדמת:
• סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה מבחינה של קורס או שבשל היעדרותו לא הגיש מטלה בקורס המהווה דרישה מוקדמת, זכאי ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה או המטלה בהתאם לזכאותו לפי כללים אלה.
בני זוג:
• בן או בת זוג של סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה שהתרחש במהלך הסמסטר, שהוא עצמו סטודנט, יהיה פשוט מנוכחות בשיעורים למשך שבוע ימים.
• בן זוג של סטודנטית לאחר לידה שנעדר מבחינה שנערכה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה, יהיה זכאי למועד בחינה נוסף במסגרת המועדים המקובלים במוסד.
נוכחות חלקית בשיעורים
סטודנט הנעדר לגמרי או מעבר למותר מלימודי מקצועות מסוימים ללא אישור בכתב מטעם ראש המגמה, עלול להפסיד את לימודיו במקצועות הנ”ל, וההנהלה רשאית למחוק את שמו מיומן הכיתה.
במקרים מיוחדים יהיה הסטודנט רשאי לחזור מחדש על לימודי אותו מקצוע. לימוד מחדש של קורס כרוך בתשלום שכר לימוד נוסף.
הפסקת לימודים
סטודנט שהחליט להפסיק את לימודיו במכללה חייב להודיע על כך בכתב למזכירות הלימודית ולציין את תאריך הפסקת הלימודים והסיבה לכך. הערה: על כל סטודנט להודיע בכתב למזכירות הלימודית על כל שינוי בפרטיו האישיים במהלך לימודיו.
בקשות חזרה ללימודים אחרי הפסקה יזומה, יידונו רק במקרים בהם הודיע הסטודנט למערכת על הפסקת לימודים זמנית.
פטור מלימוד מקצוע
סטודנט רשאי להגיש בקשת “פטור” מלימוד מקצוע מסויים, על סמך לימודים קודמים במסגרות אקדמיות (על-תיכונית).
את הבקשה יש להגיש בכתב על גבי טופס מיוחד “טופס בקשת פטור”, אותו ניתן לקבל במזכירות הלימודית (חדר 112 בקומת הקרקע).
יש לרשום בטופס את הפרטים הדרושים בכתב ברור, לצרף אליו מסמכים המעידים על תכנית הלימודים (התכנים, היקף השעות וציון חיובי), גם אם מסרת מסמכים אלה בעת ההרשמה ולהגיש את הבקשה למזכירות הלימודית.
ועדת ההוראה תדון בכל בקשה לגופה, ותחליט אם להמליץ על קבלת הפטור או לדחות את הבקשה. ההחלטה הסופית היא של מה”ט. אם יאושר “פטור” לסטודנט מלימוד מקצוע, יירשם בגליון הציונים של אותו סטודנט “פטור”, ללא ציון, במקום המתאים.
את הבקשה לפטור יש להגיש למזכירות לא יאוחר משבועיים מתחילת לימודי אותו מקצוע. אחרי מועד זה לא יתקבלו בקשות לפטור. כעקרון, לא יוענק פטור מלימודי מקצוע על סמך לימודים תיכוניים קודמים, או לימודים במוסדות לא אקדמיים. במקצוע לימוד בו חייב הסטודנט בבחינה ממלכתית (חיצונית) לא יוענק לו פטור מלימודי אותו מקצוע.
תקנות משמעת
1. מטרה
מדיניות ביה”ס גורסת מתן סיוע מירבי לסטודנטים וקיום יחסים טובים וחופשיים בין ההנהלה וסגל המרצים ובין הסטודנטים ומוסדותיהם הנבחרים. כהשלמה למדיניות זו, תעמוד ההנהלה בתוקף על קיום כללי משמעת בסיסיים אשר בלעדיהם לא יתכנו לימודים סדירים ויעילים. ההנהלה מצפה להבנה ושיתוף פעולה בתחום זה מצד ציבור הסטודנטים והאגודה המייצגת אותם.
2. עבירות
כעבירה תחשב:
א. מסירת נתונים כוזבים, מעשה תרמית לשם קבלת זכויות בביה”ס ו/או במלגות והלוואות לסטודנטים.
ב. כל מעשה הונאה בבחינות, בכל סוגי העבודות המוגשות, אישורים וכד’ (כולל ניסיון של הונאה), והפרת הוראות בנוגע לבחינות.
ג. אי-ביצוע תשלומים המגיעים לביה”ס במועד.
ד. התנהגות שאינה הולמת את כבוד ביה”ס או מעמד של סטודנט בביה”ס (מתוך כוונה שסעיף זה לא יפגע בחופש הביטוי הלגיטימי של הסטודנטים).
ה. פגיעה ברכוש ביה”ס בזדון או ברשלנות לרבות גרימת לכלוך, שימוש במתקנים ללא אישור מראש, כמו גם קידוחים בקירות, שימוש בתקרות ו/או חלונות ודלתות, הכנסת מזון למקומות האסורים לכך, עבירות על תקנות הספרייה.
ו. העישון אסור בכל מבני שנקר, למעט במקומות המותרים על פי שילוט.
ז. אי-ציות להוראות הניתנות על ידי אנשי סגל ביה”ס במסגרת תפקידיהם, ו/או פגיעה בכבודם, ו/או אי מילוי הנחיות המופיעות על גבי השילוט. ח. פגיעה בשמו וביוקרתו של “שנקר הנדסאים” בכל דרך שהיא.
ט. הרשעה על ידי בית משפט ממלכתי, בארץ או בחו”ל, על מעשה פלילי או ביטחוני.
י. חל איסור מוחלט להשתמש בטלפונים סלולריים בספרייה ובחדרי הלימוד.
3. עונשים
ניתן יהיה להטיל את העונשים הבאים על הסטודנט שיימצא אשם בעבירה:
א. נזיפה.
ב. קנס כספי. גובה הקנס יעודכן מעת לעת בתיאום עם דקן הסטודנטים ויו”ר אגודת הסטודנטים.
ג. פסילת בחינה או בחינות ו/או אישור לגשת לבחינה או בחינות.
ד. פסילת עבודת-בית, עבודת-גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט.
ה. ביטול זכות להשתמש בשירותי הספריה ו/או במתקנים אחרים של ביה”ס לתקופה מוגבלת ו/או לצמיתות.
ו. עיכוב מתן תעודה או אישור על לימודים.
ז. התראה על הרחקת הסטודנט לתקופה מסויימת ו/או לצמיתות.
ח. ביטול זכות להנחה בשכ”ל, למלגה או לפרס.
ט. הרחקת הסטודנט מן הלימודים בביה”ס לתקופה מסויימת ו/או לצמיתות. רשויות השיפוט תהיינה רשאיות להחליט על פרסום החלטתן במערכת המידענט ו/או על לוחות המודעות של הסטודנטים, בעילום שם או תוך ציון שמו של הסטודנט.
4. דיון משמעתי
כל דיון משמעתי יתקיים בנוכחות הסטודנט הנאשם ובנוכחות נציג אגודת הסטודנטים אשר יהיה זכאי לטעון את מלוא טענותיו. העתק מכל החלטה בדיון משמעתי יועבר לאגודת הסטודנטים. סטודנט שיוזמן לדיון ולא יופיע מסיבה מוצדקת (מילואים או מחלה) יקבל הזמנה חדשה למועד, שלא יהיה מאוחר יותר משבועיים ממועד ההזמנה הראשונה. במידה וגם בפעם השנייה לא יופיע, ייערך הדיון בהעדרו וההחלטה תתקבל שלא בנוכחותו.
5. דרגי שיפוט
ועדת משמעת מורכבת מדיקן הסטודנטים (יו”ר הועדה), ראש המנהל האקדמי, ראש המחלקה בה לומד הסטודנט ויו”ר אגודת הסטודנטים (או נציגו). הועדה מוסמכת להטיל עונשים בכל הדרגות כמפורט בסעיף 3. במקרים דחופים, בהעדר הדיקן ימונה ממלא מקום מטעמו כיו”ר וועדה
6. נוכחות
הנוכחות בשיעורים  היא בגדר חובה אקדמית. תלמיד אשר לא יהיה נוכח בלפחות שמונים אחוזים (80%) מהשיעורים במקצוע – יפסל לו המקצוע והוא יאלץ לחזור על הקורס במלואו, כולל הגשת כל העבודות, חובת נוכחות ועמידה בכל דרישות הקורס. עשרים האחוזים שמותר להחסיר – נועדים לימי מחלה, מילואים וכו’.
7. איחורים
יש להגיע לכל השיעורים חמש דקות לפני תחילת השיעור. תלמיד שמאחר עד עשר דקות מתחילת השיעור – יורשה להיכנס לכיתה, אך האיחור יחשב לחצי חיסור. תלמיד שמאחר מעל לעשר דקות לא יורשה להיכנס לכיתה, ויחשב כאילו החסיר את השיעור.
8. טלפונים ניידים
טלפונים ניידים יהיו כבויים בשעת השיעור. (לא במצב שקט!) אין לסמס בזמן השיעור ואין לקבל שיחות במצב של רטט. תלמידים שלא יקפידו על כך יורחקו מהשיעור ויזומנו לבירור משמעתי.
9. כניסה ויציאה במהלך שיעור
מרגע שהחל השיעור לא יורשו תלמידים לצאת ולהיכנס, מכל סיבה. לשם כך יש הפסקות. יציאות וכניסות במהלך השיעור פוגעות קשות בקשב ובריכוז של המרצה ושאר תלמידי הכיתה. תלמיד שיצא במהלך השיעור ללא אישור המורה לא יורשה לחזור לכיתה  וירשם לו חיסור.
10. בירור משמעתי
ביה”ס להנדסאים רשאי לזמן סטודנט לבירור כללי על מנת לברר אם יש צורך לכינוס וועדת משמעת.. בבירור ישתתפו מנהל המכללה, ראש המגמה והסטודנט. נושאי משמעת וענישה הם בסמכותה הבלעדית של ועדת המשמעת, שבראשה עומדת דיקנית הסטודנטיות/ים של שנקר ר”ג והנדסאים.

בחינות פנימיות

הרשמה וזכאות להיבחן
על כל סטודנט למלא את כל חובותיו המינהליים והלימודיים, כדי שיהיה זכאי לגשת לבחינות.
לקראת תקופת הבחינות, על כל סטודנט להצטייד בכרטיס נבחן. סטודנט שלא עמד בתשלומי שכר הלימוד, לא יקבל כרטיס נבחן ולא יורשה להיבחן. על הנבחן להצטייד בתעודה מזהה (עם תמונה) ולהציגה למשגיחה בתחילה הבחינה.
סטודנט הנעדר מהלימודים מעבר למכסה המותרת (20% מן השיעורים) ללא אישור מיוחד, או סטודנט שלא עמד בדרישות אחרות של המכללה, לא יורשה להיבחן. אם ייגש לבחינה ללא רשות – בחינתו לא תיבדק ולא יירשם לו ציון סופי.
בחינות: מועד א’ ומועד ב’
כל סטודנט חייב לגשת לבחינות במועד א’, פרט למקרים מיוחדים כגון שירות מילואים או אישפוז. סטודנט זכאי לגשת לבחינות במועד ב’, באחד משלושת המקרים הבאים:
 • נכשל במועד א’.
 • נעדר ממועד א’ מסיבה מוצדקת, באישור ראש המגמה.
 • מעוניין לשפר את הציון אותו קיבל במועד א’. הערה: בשני המקרים האחרונים, על הסטודנט להירשם לבחינת מועד ב’ במזכירות הלימודית, אחרת לא יוכל להיבחן.
בכל מקרה לא יתקיים יותר ממועד מיוחד אחד בכל מקצוע. סטודנט שהחמיץ את המועד המיוחד מכל סיבה  לא יהיה זכאי למועד נוסף, ובמידה ונכשל בקורס – יחוייב לחזור עליו במלואו.
מודגש בזאת כי כל סטודנט חייב לגשת לבחינת מועד א’, שאם לא כן – יקבל את הציון 0 (אפס) בבחינת מועד זה.
אותו סטודנט רשום במזכירות כנכשל בבחינת מועד א’ וזכאי לגשת לבחינת מועד ב’ בלבד. אם לא יגש לבחינה גם במועד ב’, יקבל אוטומטית את הציון 0 (אפס) גם בבחינה זו.
ציון בחינת מועד ב’ של כל סטודנט מבטל את ציון בחינת מועד א’ בכל מקרה, פרט למקרה החריג הבא: סטודנט ניגש לבחינת מועד א’, הצליח בבחינה ואף קיבל ציון סמסטריאלי סופי עובר, ולאחר מכן החליט בכל זאת לגשת לבחינת מועד ב’ ונכשל בה. ציון הבחינה של סטודנט זה ייקבע באופן הבא:
א. אם הממוצע בין בחינת מועד א’ לבחינת מועד ב’ הוא עד 55 (לא כולל 55), ייקבע ציונו של הסטודנט על פי תוצאות מועד ב’.
ב. אם הממוצע בין מועד א’ למועד ב’ הוא 55 ומעלה, ייקבע ציונו של הסטודנט ויהיה 55. כשלון במקצוע אחרי מיצוי שני מועדי הבחינה המותרים מחייב חזרה עליו במתכונת שנתית או סמסטריאלית מיד בשנה העוקבת, ועמידה בכל דרישות הקורס כולל הגשת כל העבודות ועמידה בכל הבחנים והמבחנים.
מועדים מיוחדים בעקרון, לא יתקיימו מועדים מיוחדים. במיקרים חריגים ביותר, רשאי הסטודנט לבקש מועד מיוחד, אם לא מימש מסיבה מוצדקת את זכאותו ל- 2 המועדים. הבקשה תוגש על טופס בקשה במזכירות הלימודית, תוך הסבר מנומק להצדקת הבקשה.
ועדת הוראה בראשות ראש המגמה תדון ותחליט לגבי כל בקשה לגופה. המועד המיוחד, באם יאושר, יתקיים במועד שיקבע בתיאום בין ראש המגמה, מורה המקצוע ורכזת הבחינות. לא יינתן מועד מיוחד לצורך שיפור ציון חיובי.
כללי התנהגות בזמן בחינה
בזמן בחינה – הסמכות העליונה בחדר הם המשגיחים. תלמיד שלא יציית להנחיות המשגיח/ה מסתכן בפסילת הבחינה ובועדת משמעת.
 • על הסטודנט להגיע למכללה רבע שעה לפחות לפני תחילת המבחן.
 • על הסטודנט לבדוק בלוח המודעות של מגמתו, לאיזה חדר שובצה כיתתו או קבוצתו, ולפנות לחדר זה.
 • בעת בחינה, כל סטודנט יושב ליד שולחן נפרד.
 • המשגיחה רשאית לבקש מסטודנט לעבור שולחן ועל הסטודנט לציית לה מיידית וללא ויכוח.
 • על הסטודנט להישמע להוראות המשגיחה בזמן הבחינה. אי ציות להוראות הבוחנת עלול לגרום לנקיטת צעדים משמעתיים נגד הסטודנט, כולל פסילת הבחינה.
 • המאחר לבחינה, מעל  לחצי שעה מתחילתה, לא יוכל להשתתף בבחינה ויהיה זה כאילו ויתר על זכותו להיבחן במועד זה.
 • בבחינות בהן מותר השימוש בחומר עזר כתוב, יוקפד כי החומר יהיה מחובר ומאוגד בצורת חוברת. דפים כתובים בודדים ומפוזרים לא יותרו לשימוש כחומר עזר.
 • חומר עזר בבחינות מה”ט- לפי הנחיות מה”ט המפורסמות בלוחות המודעות.
 • חל איסור על העברת חומר מכל סוג בין הסטודנטים במשך הבחינה, גם אם החומר מותר בשימוש (איסור זה חל גם על מכשירי כתיבה ואביזרי חישוב כגון: סרגל, מחשב כיס, USB, מזון מכל סוג שהוא, טיפקס וכו’). כל הפרה של הנחייה זו תוביל לפסילה מיידית של הבחינה  ועמידה בפני ועדת משמעת.
 • על פי הוראות הנהלת ביה”ס, על המשגיחה בבחינה לרשום את שמו של הסטודנט שהתנהגותו חרגה מן הנהלים. זאת גם ללא התראה מוקדמת. רישום כזה יהוה עילה לפסילת הבחינה ולתלונה על עבירת משמעת.
 • העישון אסור
 • חל איסור חמור להכניס טלפונים סלולארים לבחינה. הטלפונים ישארו כבויים (לא במצב רטט!) בתיק האישי, אשר יונח בכניסה לכיתה. תלמיד אשר יפר הנחיה זו מסתכן בפסילת הבחינה ועמידה בפני ועדת משמעת.
 • השימוש בעיפרון לצורך כתיבת הבחינה אסור בהחלט.
 • סטודנטים עולים חדשים (עד 3 שנים בארץ) או סטודנטים דיסלקטיים (בעלי אישור מתאים) יוכלו לקבל הארכת זמן בבחינות פנימיות וחיצוניות. את האישורים והבקשות יש להפנות לרכזת בחינות בתחילת שנה”ל.
 • סטודנט שנכנס לכיתה כדי להיבחן, קיבל טופס בחינה, ולאחר שעיין בו החליט שלא להיבחן, יקבל את הציון השלילי 0 (אפס).
 • בסוף כל בחינה באחריות המשגיחה להעביר את רשימת הנבחנים למרצה, כמו כן תעביר המשגיחה לראש המגמה  את רשימת הסטודנטים שהפריעו במהלך הבחינה או התנהגו שלא כיאות.
 • כל דיבור בין סטודנטים בשעת בחינה יהווה סיבה לפסילת בחינה. סטודנט המבקש לשאול את המשגיחה שאלה ירים את ידו וימתין עד שהמשגיחה תיגש אליו. אין לדבר בקול רם עם המשגיחה על מנת שלא להפריע לשאר הנבחנים.
 • בחצי השעה הראשונה אין לצאת מהכיתה.  גם אם החליט הסטודנט שאינו מעוניין להיבחן עליו להמתין חצי שעה ממועד תחילת הבחינה ורק אז לבקש את אישור המשגיחה לצאת.
 • בסמכות מרצה לפסול בחינה ולהעלות  סטודנט לועדת משמעת.
משך כל בחינה ייקבע על ידי המרצה לפי אחת משתי האפשרויות הבאות:
א. עד 120 דקות. ב. מעל 120 דקות . בבחינה הנמשכת עד 120 דקות לא תותר כל יציאה מן הכיתה (כולל יציאה לשירותים). בחינה מעל 120 דקות תותר יציאה לשירותים בפיקוח משגיחה בלבד.
תלמיד שיצא מן הכיתה – חל עליו  איסור חמור לגשת לקפיטריה או לכל מקום אחר שאינו חדר השירותים.
כמו כן נאסר עליו ליצור קשר עם כל אדם אחר במהלך שהותו מחוץ לחדר הבחינה.
המשגיחה תרשום את מועד יציאתו מן הכיתה ואת מועד חזרתו לכיתה. מותר להכניס לבחינה כריך, פרי, שתיה וממתק בתנאי שהאריזה אינה מרעישה ואינה מפריעה לריכוזם של התלמידים האחרים.
 • בעת בחינה הנערכת על גבי מחשבים חל איסור חמור להיכנס לאינטרנט במהלך הבחינה, או ליצור קשר מכל סוג שהוא עם מחשב של אדם או נבחן אחר,  ו/או להעביר קבצים בין מחשבים, בין אם על ידי משלוח אינפורמציה, פייסבוק, כונן USB וכו’.
 • סטודנט שעל מסך המחשב שלו תופיע תצוגה שאינה זו של הבחינה – מסתכן בפסילה מיידית של הבחינה ועמידה בפני ועדת משמעת.
כללי כתיבה
בחינות פנימיות נכתבות אך ורק על מחברות המכללה, אותן מחלקים לסטודנטים, בתחילת כל בחינה. חל איסור מוחלט לכתוב בעפרון. הכוונה גם לבחינות ממלכתיות (חיצוניות). בחינות שייכתבו בעפרון – ייפסלו.
בחינות חיצוניות (ממלכתיות) נכתבות אך ורק על מחברות של המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית (מה”ט). במחברת הבחינה יש לכתוב הן את החומר המיועד לבדיקה על ידי המורה והן את הטיוטה.
שמירה על הכללים הנ”ל תמנע אי הבנות. כתב יד ברור ימנע, גם הוא, אי הבנות ואובדן נקודות זכות, המורידות את רמת הציונים. אם מחברת אחת אינה מספקת, זכאי הסטודנט לקבל מן המשגיחה מחברת נוספת, עליה ירשום את הפרטים המזהים, כפי שעשה במחברת הראשונה, ויציין כי זו מחברת שנייה.
עם סיום הבחינה יחזיר הסטודנט את מחברת הבחינה לבוחן, ויוודא שסומן כי החזיר את המחברת. במידה שהשתמש ביותר ממחברת אחת – יסמן הבוחן כמה מחברות הוחזרו.
החזרת בחינות
מרצה יחזיר את הבחינות/העבודות הבדוקות בתוך 14 ימים מיום קיום הבחינה. 
במידה שבמכללה פועל שירות סריקת בחינות – הבחינות ייסרקו ויועלו לאתר המכללה בתוך שבוע ימים מיום החזרת הבחינות. עבודות לא ייסרקו. 
במקצועות מורכבים הכוללים מרכיבים שרטוטיים, ואשר בהם בדיקת העבודות ו/או הבחינות עלולה לארוך זמן –  יוכל המרצה לקבל ארכה בת שבועיים נוספים להחזרת הבחינות, כך שמשך הזמן הכולל להחזרת הבחינות יוכל להגיע עד ל – 28 ימים. 
במידה ועקב התעכבות החזרת הבחינות לא קיבלו הסטודנטים את הבחינה לפחות יומיים לפני קיומו של מועד ב’ כפי שפורסם בלוח הבחינות – יידחה מועד ב’ על מנת לאפשר לסטודנטים ללמוד משגיאותיהם במועד א’.
ערעורים
כל תלמיד רשאי לערער על ציון הבחינה שקיבל. עם זאת – תלמיד המבקש לערער על ציונו – לא יוציא את מחברת הבחינה מחדר הבוחנות עד לאחר הערעור.
לא יתקבלו ערעורים לגבי מחברות בחינה שהוצאו מחדר הבוחנות.
ועדת ערעורים למקצועות סטודיו במקצועות הסטודיו לא יתקיימו מועדי ב’. ציוני ‘נכשל’ נקבעים בדרך כלל על ידי כלל מורי המקצוע, ולא על ידי מורה יחיד.
תלמיד המבקש לערער על ציונו במקצוע סטודיו יתבקש להגיש את עבודתו לועדת הערעורים בדיוק כפי שהוגשה למורה המקצוע, ללא כל שינוי. ועדת הערעורים תבדוק את העבודה בלא שתדע מה הציון שקיבל הסטודנט.  הציון שתקבע ועדת הערעורים הינו ציון סופי, גם אם הינו נמוך יותר מזה שקבע מורה המקצוע.
ועדת הוראה
תלמידים אשר צברו מעל ארבעה נכשלים שנתיים ומעלה – יוזמנו לועדת הוראה.
ועדת הוראה רשאית לאשר את עלייתו של הסטודנט לשנה”ל הבאה תוך ביצוע השלמות, לדרוש מן הסטודנט לחזור על שנה”ל הקודמת, או להרחיק את הסטודנט מהמכללה.
ועדת משמעת
תלמידים אשר עברו עבירות משמעתיות – יוזמנו לועדת משמעת. ועדת המשמעת תשמע את גרסת הצדדים ותקבל החלטה. הועדה רשאית לקבל את עמדת הסטודנט, לנזוף בו, לקנוס אותו בקנס כספי (אשר יועבר לקרן המלגות של ביה”ס), להרחיק את הסטודנט מן הלימודים לפרק זמן קצוב, ואפילו להרחיק תלמיד לצמיתות.
נוהל הגשת ערעור בבחינות פנימיות
כל סטודנט זכאי להגיש ערעור על ציון שקיבל בבחינה סמסטריאלית.
את הערעור אפשר להגיש רק לאחר פרסום הציונים על לוח המודעות, והוא כרוך בתשלום.
ערעור על מועד א’ עד 7 ימים מיום פרסום הציון או לפני מועד ב’ – המוקדם בין השניים.
ערעור על מועד ב’ / מועד מיוחד תוך 7 ימים מיום פרסום הציונים.
ערעורו של סטודנט יביא לבדיקת מחברתו מחדש, וכתוצאה מכך עשוי ציונו להשתפר אם יתברר שצדק בטענותיו.
ציונו עלול גם לרדת, אם יתגלו טעויות חדשות שלא נתגלו בבדיקה הראשונה. מאידך, יכול ציונו שלא להשתנות כלל, אם יתברר שטענותיו אינן מקובלות על המורה.
הסטודנט המערער יציג את אישור התשלום בפני מחלקת בחינות ויקבל ממנה את צילום מחברתו לעיון. את הערותיו וטענותיו ירשום על גבי טופס הערעור שקיבל לאחר מכן. הסטודנט יחזיר את המחברת המצולמת עם טופס הערעור למחלקת בחינות, לא יאוחר מ- 3 ימים מיום קבלתו את החומר, וימתין לתשובה.
בתום תהליך בדיקת המחברת בשנית, יימסר החומר חזרה למשגיחה, והיא תעבירו לסטודנט, בצירוף החלטת המורה לגבי הערעור. השינוי בציון, באם יהיה כזה, ידווח באורח אוטומטי גם למזכירות הלימודית. סטודנט שיוציא מחברת ממחלקת בחינות, לא יוכל לערער על הבחינה!
סטודנט שאינו מבקש לערער על הבחינה, יוכל לקבל  את המחברת ממחלקת הבחינות. לאחר שהסטודנט קיבל את מחברתו בחזרה, לא תינתן
בשום פנים ואופן האפשרות להגיש ערעור על הבחינה.
הערה: אין לערער ישירות לפני המרצה תוך עקיפת הנוהל הנ”ל למעט גילוי טעות חישובית בציון.
נוהל הגשת עבודות עבודות תוגשנה לידי המרצה ביום ובשעה שנקבעה בלוח הבחינות. אין להשאיר עבודות במזכירות או בחדר המורים. תלמיד שאחר להגיש עבודה – עבודתו תיקנס.
איחור של בין יום אחד לשלושה ימים בהגשת העבודה –  יזכה בקנס בן חמש עשרה נקודות.
איחור של בין ארבעה ימים לששה ימים – העבודה תיקנס בעשרים וחמש נקודות.
איחור של מעל לששה ימים – העבודה לא תתקבל וציונה יהיה אפס.
תלמיד אשר עקב מחלה לא הגיש את עבודתו במועד – יהיה זכאי למספר ימי דחייה כמספר ימי המחלה, ללא קנס. אישורים להגשה מאוחרת יתקבלו אך ורק מראש המגמה.
אין לפנות למורים בבקשות להגשה מאוחרת.
לא יתקבלו אישורי מחלה רטרואקטיביים.

בחינות גמר ממלכתיות (מה”ט) – נוהלים

סטודנט הניגש לבחינת גמר ממלכתית בפעם הראשונה חייב לקבל ציון מגן של החטיבה באותו מקצוע.
סטודנט אשר לא עמד בכל הדרישות במבחנים הפנימיים לא יוכל לקבל ציון מגן.
ציון המגן של סטודנט יקבע בנוסחה אשר תשקלל את מקצועות הקדם לבחינה יחד עם בחינות המגן.
חובה על כל התלמידים לגשת לשני המועדים בבחינות המגן, אלא אם  הוחלט אחרת. תלמיד אשר ניגש לשני המועדים – הציון הגבוה שבין שני הציונים ישוקלל לצורך חישוב ציון המגן.
ראש המגמה רשאי להגיש לבחינה החיצונית סטודנט שצבר ‘נכשל’ באחד ממקצועות הקדם המרכיבים את הבחינה החיצונית.
ראש המגמה רשאי לעגל כלפי מעלה את ציוני המגן על פי שיקול דעתו, ובהתאם לנסיבות העניין, אך אינו רשאי לעגל ציון כלפי מטה.
סטודנט אשר הוגש לבחינה חיצונית למרות שהיה לו ציון ‘נכשל’ באחד ממקצועות הקדם ועבר את הבחינה  – ציון הבחינה ירשם לו כציון הקורס.
סטודנט אשר הוגש לבחינה חיצונית למרות שהיה לו ציון ‘נכשל’ באחד ממקצועות הקדם-  יהיה רשאי לגשת למועד הראשון בלבד של הבחינה החיצונית . והיה ונכשל במועד זה או לא ניגש אליו – יחוייב לחזור על הקורס במלואו בכל מקרה.
הנחיה זו חלה על מקצועות עיוניים בלבד ולא על מקצועות סטודיו.
סטודנט שקיבל ציון ‘נכשל’ במקצוע סטודיו – יחוייב לחזור על הקורס במלואו, כולל חובת נוכחות והגשת עבודות,  גם אם עבר את הבחינה החיצונית.
1. סטודנט יהיה זכאי לציון מגן גם בבחינה במועד ב’ או ג’ במקרים שהבחינה החוזרת תהיה תוך שנתיים ממועד א’ של הבחינה.
2. בכל המגמות, פרט למוזכר בסעיף 3, רק ציון של 50 לפחות בבחינה החיצונית ישוקלל עם  ציון המגן.
3. במגמת אדריכלות ועיצוב פנים, רק ציון של 55 לפחות בבחינה החיצונית ישוקלל  עם ציון המגן .
4. ציון סופי של 53 ,54, לא יעוגל  ל-55.
חריג לכך יהיה המקרה בו יש פער של 21 נקודות ומעלה בין ציון המגן וציון הבחינה וציון הבחינה הינו 50-54 והשקלול עם ציון המגן יתן ציון עובר. במקרה זה הציון הסופי יהיה 5. חריג זה לא יחול במגמת אדריכלות ועיצוב פנים.
6. סטודנט המבקש לגשת למועד ב’  או ג’ ללא ציון מגן יוכל לעשות זאת . המכללה תהייה חייבת להודיע למה”ט על בקשה זו בכתב לפני מועד הבחינה.
7. סטודנט אינו רשאי לגשת למועד א’ ללא ציון מגן, בכל מקרה שהוא.
מועדים והרשמה
הנבחנים פעם שנייה או שלישית, או משלימי מקצוע לבחינה חיצונית חייבים להירשם לבחינות הממלכתיות.
הרישום לבחינה ממלכתית יתבצע במזכירות הלימודית והסטודנט יחוייב בתשלום שייקבע על ידי הגורמים המוסמכים.
דמי הבחינה לא יוחזרו לסטודנט אשר החליט שלא לגשת לבחינה.
הם יוחזרו רק במקרה של העדרות מן הבחינה בגין מחלה/שירות מילואים, וזאת לאחר הצגת האישורים המתאימים.
חובה על הנבחנים להיות נוכחים במקום הבחינה לפחות 30 דקות לפני תחילתה, כשהם מצויידים בתעודת זהות.
 • הזכאים לתוספת זמן יקבלו רבע שעה נוספת על כל שעת בחינה.
 • רשימת הנבחנים וחדרי הבחינות תפורסם על לוח המודעות.
 • נבחנים חייבים להישמע להוראות המשגיחות ולנהוג על פי דרישותיהן. אי ציות להוראות מהווה עבירה משמעתית.
ערעור על בחינות חיצוניות / ממלכתיות (מה”ט)
הגשת ערעור כרוך בתשלום על פי הנחיות מה”ט. סטודנט רשאי להגיש ערעור על ציון בחינה חיצונית עד חודש מיום פרסום תוצאות הבחינה. את הבקשה יש להגיש למחלקת הבחינות.
המחברת תימסר לבדיקה פנימית למורה המקצוע. אם תימצא הצדקה לשיפור הציון (דהיינו, הערכת המורה גבוהה ב- 10 נקודות ומעלה מציון הבחינה), הערעור יתקבל ויישלח למה”ט. אם הציון שנתקבל בבדיקה יהיה זהה או נמוך יותר, לא תישלח המחברת, והסטודנט יהיה זכאי לקבלת מחצית מהתשלום עבור הערעור.
פטור מבחינה ממלכתית / חיצונית (מה”ט)
סטודנט המבקש לקבל פטור מבחינה ממלכתית (חיצונית), צריך להגיש בקשה בכתב, עם הנימוקים והמסמכים המתאימים למזכירות הלימודית. ועדת ההוראה תבחן את הבקשה, ואם תמצא לנכון, תעביר את הבקשה למכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית (מה”ט) לאישורה.
מה”ט, בלבד, מוסמך לפטור סטודנט מבחינה ממלכתית. החלטת מה”ט בנדון תימסר לסטודנט בכתב על ידי מכללת שנקר הנדסאים.
קבלת פטור מבחינה ממלכתית במקצוע מסויים, אינה מחייבת את המכללה לפטור את הסטודנט מלימוד אותו מקצוע ומן המבחנים הפנימיים.
תנאי מעבר / סיום לקבלת תואר
סטודנט נכשל במקצוע, כאשר ציונו הסופי בסמסטר הוא שלילי גם לאחר מועד א’ וגם לאחר מועד ב’. דבר זה מחייב אותו ללמוד את המקצוע מחדש מיד בשנה העוקבת, כלומר: להשתתף מחדש בכל השיעורים, להגיש עבודות ותרגילים ולעמוד מחדש בבחינה.
* כשלון נוסף במקצוע עליו חוזרים בפעם השנייה יגרור הפסקת לימודים.
השלמת תנאי קבלה במקרים חריגים
סטודנט שהתקבל ללימודים בתנאי שישלים את תנאי הקבלה עד סוף שנת הלימודים הראשונה, חייב להשלים תנאים אלה על פי הדרישות שנקבעו לו בעת הרשמתו וקבלתו למגמה.
סטודנט שלא השלים תנאי קבלה, לא יורשה לעבור לשנה ב’ ולימודיו יופסקו.
חישוב שנתי
מקצוע שנלמד בסמסמטר אחד בלבד נחשב למקצוע אחד גם בחישוב הציון השנתי באותו מקצוע. גם מקצוע שנלמד בשני סמסטרים, נחשב למקצוע אחד בחישוב השנתי.
הצלחה וכישלון בלימודי סמסטר
סטודנט אשר קיבל במקצוע לימודי מסויים ציון סמסטריאלי סופי חיובי (55 ומעלה) ייקרא מעתה “עובר” באותו מקצוע (נכון לאותו סמסטר בלבד).
סטודנט אשר קיבל במקצוע לימוד מסויים ציון סמסטריאלי סופי שלילי (50 ומטה) ייקרא מעתה “נכשל” באותו מקצוע (נכון לאותו סמסטר בלבד).
לא יינתנו (בסמסטר) הציונים הבאים: 51, 52, 53, 54.
כדי לחשב את ציון שנה א’ במקצוע מסויים שנלמד בשני הסמסטרים של שנה א’, מחשבים תחילה את ממוצע הציונים של אותו מקצוע בשני הסמסטרים ואז קיימות 3 אפשרויות: –
אם הממוצע הוא מ- 55 ומעלה, ללא ציון שלילי באחד משני הסמסטרים, –  הסטודנט נחשב לעובר באותו מקצוע. –
אם הממוצע הוא מ- 55 ומעלה, עם ציון שלילי באחד הסמסטרים, חייב הסטודנט לתקן את ציונו השלילי בהמשך לימודיו. –
אם הממוצע הוא למטה מ- 55 וציונו שלילי בסמסטר אחד או בשני הסמסטרים, הסטודנט נחשב לנכשל באותו מקצוע וחייב לתקן את ציונו או     ציוניו השליליים במקצוע זה בהמשך לימודיו.
למרות האמור לעיל, רשאי מרצה בקורס שנתי לקבוע את הציון השנתי לפי כלל אחר, אך בתיאום עם ראש המגמה ובהסכמתו.

מעבר מסמסטר א’ לסמסטר ב’ ומשנה לשנה

(משנה א’ לשנה ב’ / משנה ב’ לשנה ג’)
 • ראש המגמה רשאי שלא לאשר לסטודנט לימוד מקצוע מסויים בסמסטר ב’, אם נכשל באותו המקצוע בסמסטר א’ או נכשל במקצוע אחר המהווה בסיס למקצוע הנדון. כל מקרה כזה יובא לדיון בוועדת ההוראה, בה תתקבל החלטה סופית.
 • לא יעבור סטודנט משנה א’ ללימודי שנה ב’ אם אינו סטודנט מן המניין, כלומר: לא השלים את חובות תנאי הקבלה.
 • המשך לימודיו של סטודנט שנכשל ב- 4 מקצועות (מקרים מסויימים גם 3 מקצועות), יובא לדיון בוועדת ההוראה, בה תתקבל ההחלטה הסופית בנדון.
 • וועדת ההוראה של מכללה שנקר הנדסאים היא הגוף היחיד המוסמך להחליט על המעבר או אי המעבר מסמסטר א’ לסמסטר ב’, (בלימודים משולבים גם משנה ב’ לשנה ג’) ומשנה א’ לשנה ב’ או השלמת חובות לימודיים…
עתירות וערעורים על החלטות הוועדה הם לגיטימיים מכל צד שהוא, קרי, סטודנטים, מרצים, ראשי מגמות ובעלי תפקידים. בכל מקרה שהוועדה תשוכנע בצדקת העותרים והמערערים, היא זכאית לשנות החלטותיה כפועל יוצא של הנסיבות החדשות.
המעבר מסמסטר א’ לסמסטר ב’ של שנה א’ והמעבר משנה א’ לשנה ב’ יידונו בוועדת ההוראה רק לאחר קבלת תוצאות מבחני מועד ב’ של כל סמסטר (גם במעבר בין שנה ב’ לשנה ג’ בלימודים משולבים).
אם עד תחילת סמסטר ב’ של שנת הלימודים הראשונה, לא יימסרו התוצאות הסופיות של חלק ממקצועות הלימוד (של סמסטר א’), ימשיך הסטודנט ללמוד בסמסטר ב’, אך וועדת ההוראה תהיה רשאית להחליט על הפסקת לימודיו גם באמצע סמסטר ב’, או בכל זמן אחר, בו יהיו התוצאות הסופיות של לימודי סמסטר א’ בידי הועדה.
 • המעבר משנה א’ לשנה ב’ יישקל על פי חישוב שנתי של מספר מקצועות הלימוד בהם נכשל הסטודנט.
גמר לימודים וזכאות לדיפלומה סטודנט זכאי לקבל דיפלומה של הנדסאי במגמה שבה למד, אם עמד בתנאים הבאים:
 • השלים את תנאי הקבלה (כלומר: סטודנט “מן המניין” ולא סטודנט על תנאי).
 • עמד בהצלחה בכל הבחינות הפנימיות והגיע לציונים סמסטריאלים סופיים חיוביים.
 • עמד בכל התחייבויותיו הכספיות והאחרות למכללה.
 • קיבל ציון סופי “עובר” (חיובי) בכל הבחינות הממלכתיות.
 • הגיש עבודת גמר (פרוייקט) והגן עליו בהצלחה.
קריטריוני קבלת דיפלומה בהצטיינות
תלמיד שציונו הסופי המשוקלל יהיה  85-94  יהיה זכאי לרישום הצטיינות בדיפלומה. השיקלול יהיה על פי הקריטריונים הבאים:
א. 50% – שקלול ציוני הבחינות הפנימיות.
ב. 25% – שקלול ציוני בחינות גמר ממלכתיות.
ג. 25% – ציון פרויקט הגמר. ציון בחינות הגמר הממלכתיות חייב להיות 75 לפחות בכל בחינה וציון הפרויקט יהיה 80 לפחות.
קריטריוני קבלת דיפלומה בהצטיינות יתרה
תלמיד שציונו הסופי המשוקלל יהיה 95-100 יהיה זכאי לרישום הצטיינות יתרה בדיפלומה.
השקלול גם במקרה זה יהיה על פי הקריטריונים שבהצטיינות, אולם ציון הבחינות הממלכתיות חייב להיות 80 לפחות בכל בחינה וציון הפרויקט חייב להיות 85 לפחות.
סטודנט יכול לברר במזכירות זכאות להערת הצטיינות ולהחליט באם הינו מעונין לשפר ציונים לשם כך לפי התקנון.
לאחר הנפקת הדיפלומה אין אפשרות לשיפור ציונים כלשהם  פנימיים, חיצוניים או פרויקט.
עבודת גמר (פרוייקט)
פרוייקט הגמר הוא עבודת סיכום של הסטודנט, בלימודיו לתואר הנדסאי.
בעבודה זו באים לידי ביטוי הידע התאורטי והידע המעשי שנרכשו במשך הלימודים, ובשילוב יכולתו של הסטודנט להתמדוד באופן עצמאי עם בעיות מעשיות בעת תכנון וביצוע הפרוייקט.
פרוייקט הגמר הינו חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים להכשרת הנדסאי, ומהווה תנאי בסיסי לקבלת הדיפלומה.
מנחה אשר ימונה / יאושר על ידי המכללה ילווה את הסטודנט בעבודתו החל בקביעת הנושא ועד להגשת הפרוייקט לבחינת ההגנה עליו, במסגרת שעות ההנחייה שהוקצו לו על ידי ראש המגמה.
על הסטודנט להגיש הצעת פרוייקט לועדת הפרוייקטים במכללה, ולאחר שהצעתו תאושר יוכל להתחיל בביצוע הפרוייקט.
תקנון פרוייקט הגמר ובו הנחיות מפורטות יישלח לסטודנט לאחר שתאושר הצעת הפרוייקט שלו.
הסטודנט יחל בעבודת הפרוייקט בתחילת הסמסטר השלישי או הרביעי ללימודיו – בלימודי יום, ובתחילת השנה השלישית ולאחריה, בהתאם לתכנית הלימודים של המגמה – בלימודים משולבים, ויסיימו, כולל הדפסת הספר והגשתו לועדת הפרוייקטים, עד למועדים המפורטים להלן: מועד א’ – עד ה- 31.12 בשנת סיום הלימודים.
מועד ב’ – עד ה-  28.2  בשנה שלאחר סיום הלימודים. (בכל מועד הגשה יהיה החזר כספי שונה. סכום ההחזר תואם את סדר המועדים). הערה: תאריכי ההגשה ונושא החזר הכספים יכולים להשתנות בהתאם להחלטת מה”ט.
הזכאות לקבל שרותי הנחיה הינה בתוקף שנה מסיום לימודי שנה ב’ בלימודי יום  שנה ג’ בלימודים משולבים (חודש יולי של השנה במחזור השוטף).
דמי הנחיה חויבו בשכר הלימוד של  שנה ב’ יום /שנה ג’ משולב במחזור השוטף.
רשאים להגיש עבודות גמר
א. סטודנט מן המניין, ובלבד שסיים בהצלחה את כל החובות הלימודיים עד למועד הגשת הפרוייקט.
ב. סטודנט שיש לו חובות לימודיים, אך קיבל אישור מיוחד מראש המגמה להגשת עבודת הפרוייקט.
בחינת ההגנה על פרוייקט הגמר תיערך על ידי בוחני מה”ט (המכון הממשלתי להכשר הטכנולוגית).
ביצוע הפרוייקט במסגרת המכללה הוא מורכב ודורש הנחייה ברמה נאותה. בשל כך נקבע כי שכר הלימוד לשנת הלימודים השנייה יכלול את השתתפותו של הסטודנט בדמי ההנחייה. הוצאות בגין רכיבים, שרטוטים, עבודות מחשב, חומרי לימוד, כריכה והתשלום עבור בחינת ההגנה על הפרוייקט, יחולו על הסטודנט.
במידה והסטודנט יעמוד בלוח הזמנים הנ”ל, הוא יהיה זכאי להחזר דמי הנחייה כפי שייקבע על ידי מה”ט.
כללי התנהגות במתחם המכללה
הופעה ולבוש
 • יש להקפיד על לבוש מלא והולם בשטח המכללה, בכיתות הלימוד ובמעבדות.
 • אין להכניס ציוד פרטי למכללה.
 • אין להכניס כל בעל חיים למתחם המכללה.
חנייה ונסיעה באופנועים
החנייה מותרת אך ורק במקומות המסומנים בכביש. חל איסור מוחלט להסיע או להחנות אופנועים על המדרכה.
הגבלת עישון במקומות ציבוריים
בהתאם לחוק הגבלת עישון במקומות ציבוריים שנכנס לתוקפו מיום 1.10.01, חל איסור עישון בתחום המכללה. הנכם מתבקשים להקפיד ובכך למנוע סבל מן הציבור שאינו מעשן.

נוהלים

נוהלי עבודה במעבדות
 • אסורה הכניסה למעבדות המכללה מחוץ לשעות ההוראה בהן.
 • אסורה כניסת סטודנט למעבדה או לבית מלאכה כאשר לומדת שם כיתה או קבוצה אחרת.
 • אין לעבוד במעבדה ללא נוכחות מרצה / מדריך.
 • אין להכניס דברי מאכל או שתיה לשטח המעבדות וכיתות הלימוד.
 • יש לשמור על שקט ונקיון במעבדה.
 • אין להכניס ציוד, מכשירים או כלים שאינם שייכים למעבדת המכללה.
 • אין לגעת או לטפל במכשיר שאינו מוכר או שאינו שייך לניסוי.
 • טיפול בציוד לא תקין או בתקלה יתבצע אך ורק על ידי המדריך, או האחראי על המעבדה.
 • לפני תום השיעור במעבדה יש לפרק את הציון בהתאם להוראות המדריך.
 • אין לעזוב את המעבדה, אלא לאחר קבלת אישור המדריך. גם בשעת הניסוי או העבודה אין לעזוב את המעבדה מבלי להודיע למדריך.
 • יש לשמור על רכוש המכללה.
 • הסטודנטים ישאו בהוצאות עבור נזקים לציוד או לרכוש, אשר נגרמו עקב טיפול רשלני.
 • במקרה של הפסקת חשמל, יש לכבות את הציוד איתו עובדים ולהמתין להוראות המדריך.
 • בשעת חירום יש לנהוג על פי הוראות המדריך.
 • הודעות על ציוד לא תקין, תקלות באחזקה, אבידות וכדומה – יש למסור לאב הבית.
 • חל איסור מוחלט להוציא ציוד כלשהו מן המעבדה ללא אישור המדריך או האחראי על המעבדה.
 • העישון במעבדות אסור בתכלית האיסור.
תקנון ספריה
 • ציבור הקוראים מתבקש להקפיד על שקט מוחלט בשטח הספריה וחדר העיון (009).
 • אכילה, שתיה ועישון אסורים בהחלט!.
 • תיקים, מעילים וכדומה יש להשאיר בכניסה לספריה.
 • השאלת ספרים מתבצעת באמצעות כרטיס קורא בדלפק ההשאלה.
 • משך זמן ההשאלה נקבע בהתאם לסוג החומר ולמעמד הקורא.
 • בפרוייקטים (עבודות גמר) ניתן לעיין במקום בלבד . אין לצלם  חומר  מתוך הפרוייקטים.
 • בספרי עזר וספרי ייעוץ ניתן לעיין במקום בלבד. אפשר לצלם את החומר תמורת הפקדת כרטיס קורא אצל הספרנית.
 • ספרי דגם ניתן לשאול: א. ללילה – משעתיים  לפני לפני סגירת הספריה ועד למחרת בשעה 9:00 בבוקר. ב. לסוף שבוע – מיום ו’  בשעה 11:00 ועד ליום א’ בשעה 9:00 בבוקר. ג. למספר שעות, בדרך כלל למבחן.
 • האחריות לשלמותם של הספרים חלה על הקורא . קורא שהספר ששאל ניזוק או אבד – יאלץ לרכוש תחתיו ספר חדש.
 • שירותי ההשאלה נפסקים רבע שעה לפני סגירת הספריה.
נוהל פניה לולת”ם סטודנטים (ועדה לתאום מילואים)
לקראת תחילת שנת הלימודים תשס”ו אנו מוצאים לנכון להביא לפניך את נוהלי הפנייה לולת”ם סטודנטים, וזאת על מנת למנוע אי הבנות במהלך הלימודים.
טפסי ולת”ם נמצאים במזכירות הלימודית וניתן לקבלם בשעות הקבלה. על הסטודנט שמבקש להגיש בקשת ולת”ם לצרף תצלום של צו המילואים וכן את מערכת השעות. עליו לוודא שיחידתו מודעת לעובדת היותו סטודנט.
להלן הנהלים:
1. דחיית שירות מילואים
בקשות לדחיית שירות יטופלו על פי אופי הבעיה כדלקמן:
א. מסיבה אישית – יפנה החייל למפקד היחידה אשר ידון בבקשה (טופס 58).
ב. מסיבה רפואית – במידה ואין ביכולתו של החייל להתייצב לשירות בשל מחלה, עליו להודיע על כך ליחידה לא יאוחר מהשעה 17:00 ביום שנקבע להתייצבותו. להודעה יש לצרף אישור רופא מוסמך, המאשר כי עקב בעיה רפואית אין ביכולתו של החייל להתייצב ביחידתו או במתקן צבאי לבדיקה רפואית.
כמו כן, תצויין הכתובת בה נמצא החייל בשעת מחלתו. האישורים יועברו למשרד הקישור באמצעות בן משפחה ולחילופין בפקס.
ג. מסיבה מש”קית או מסיבת לימודים – יפנה החייל לולת”ם משקי בקצין העיר או לולת”ם סטונדטים באמצעות מוסד הלימודים תוך 7 ימים מיום קבלת צו הקריאה ולא יאוחר מ- 30 יום לפני מועד תחילת השירות, אלא אם כן הגיע צו הקריאה לידי החייל במועד מאוחר יותר.
2. משך שירות לסטודנטים תקופת שירות ברצף מקסימלי – 21 יום; סה”כ ימי שירות בשנה אקדמית – 21 יום.

נציבות התלונות לענייני הטרדה מינית

מכללת שנקר מתייחסת בחומרה רבה לתופעה של הטרדה מינית ופועלת בתוקף למיגורה וליצירת סביבת עבודה ולימודים נקייה מכל סוג של הטרדה מינית. בכל מקרה של הטרדה מינית ו/או התנכלות על רקע מיני ניתן לפנות לנציבת התלונות לענייני הטרדה מינית אשר תטפל בתלונה. יש להפנות לנציבה גם מקרים שבהם נודע לממונה או לעובד המכללה על הטרדה מינית כלפי עובד/ת או סטודנט/ית.

הטרדה מינית או התנכלות הינם מעשים אסורים ופסולים המהווים עבירה פלילית, עוולה אזרחית וכן עבירת משמעת חמורה. התקנון למניעת הטרדה מינית מסדיר את הדרכים להגשת תלונה ולטיפול יעיל בהטרדה מינית. הוראות החוק והתקנון תלויים בכניסה/יציאה מכל הבניינים על-גבי לוחות המודעות (בנייני פרניק, מיטשל, הספרייה, עלית, ביאליק והנדסאים) ובכל המזכירויות המחלקתיות.

החוק והתקנות חלים על כלל המחלקות, היחידות, הסטודנטים בשנקר (כולל באקדמיה, בלימודי חוץ ובהנדסאים) ועל כלל עובדיה (סגל זוטר ובכיר, סגל מנהלי, ממ”ה, עוזרי הוראה, עובדים שעתיים, משרות סטודנט וכו’). עפ”י החוק למניעת הטרדה מינית (התשנ”ח 1998), הטרדה מינית היא אחת מאלו:

 • סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני.
 • מעשה מגונה.
 • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, אף שהאדם שאליו מופנות ההצעות הראה שאינו מעוניין בהן. ואולם אין צורך להראות אי הסכמה במקרים של ניצול יחסי מרות בעבודה, ניצול יחסי מרות בלימודים במוסד להשכלה גבוהה או ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך, בקטין, בחסרי ישע או במטופלים.
 • התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, אף שהאדם אליו מופנות ההתייחסויות הראה שאינו מעוניין בהן ואולם, אין צורך להראות אי הסכמה במקרים שפורטו בסעיף 3 לעיל.
 • התייחסות מבזה או משפילה למינו או לנטייתו המינית של האדם.

התנכלות מוגדרת בחוק באחד או יותר ממקרים אלו:

 • מעביד או ממונה מטעמו פוגע בעובד או בדורש עבודה או בסטודנט כאשר מקור הפגיעה הוא הטרדה מינית.
 • מעביד או ממונה מטעמו אשר פוגע בעובד או בדורש עבודה או סטודנט בשל תלונה על התנכלות או תביעה משפטית בשל התנכלות.
 • מעביד או ממונה מטעמו אשר פוגע בעובד או דורש עבודה או סטודנט כאשר מקור הפגיעה הוא סיוע של עובד לעובד אחר בקשר לתלונה או לתביעה משפטית על התנכלות.
 • התקנון קובע דרכים למניעת הטרדה מינית או התנכלות ומגדיר את אופן הטיפול בהן.

הממונה על נושא הטרדות מיניות בשנקר הנדסאים: גב’ נינה ברוורמן . ניתן לפנות אליה בכל עת בטלפון 036402126 או במייל: ninabr@shenkar.ac.il.
במקרים דחופים ניתן לפנות גם לנציבות של שנקר רמת גן:
ד”ר ריבה שלום – מרצה במחלקת להנדסת תוכנה – 0524487067
ליאת רזניק – מנהלת הספרייה – 0545422438

תקנון למניעת הטרדות מיניות – לחצו כאן!