תערוכת בוגרים: צפוף

דנה אבריש - אוצרת התערוכה

חמש מחלקות שונות, חמש דיסציפלינות שונות: עיצוב מדיה, אדריכלות נוף, אדריכלות ועיצוב פנים, תוכנה והנדסת בניין, ועשרים סטודנטים המגישים כל אחד או אחת פרויקט-גמר שונה בתכלית בתערוכה אחת ובחלל נתון וקטן, והכל כל-כך ‘צפוף'(!).
אך האם רק כאן צפוף? לגמרי לא. למעשה, החיבור בין המחלקות לכדי תערוכה אחת, נוצר על מנת לספר סיפור שהוא מסע מואץ ואינטנסיבי של סטודנטים בפרק זמן של שנתיים, עד שנתיים חצי בו הם לומדים את רזי המקצוע, חוקרים, מתרגמים, מתכננים ויוצרים.
הפרויקטים בתערוכה נבחרו לא רק בזכות מורכבותם, אלא בעיקר בזכות העובדה שביקשו לאפשר שיח חדש, להעלות מודעות לסוגיות שהחברה אינה בקיאה בהם, לעיתים אף מתנגדת אליהם, וליצור מפגשים עם קהלים רחבים יותר. באמצעות דימויים, סמלים ופיתוח שפה גרפית, תכנונית או ממחושבת. יופיים של חלק מהפרויקטים הוא שהם מכוונים לראיית האחר, לקבלה, לשילוב, למתן עזרה לרגישות ולהכלה. ובסופו של דבר רק קיומם של אלה יוביל אותנו לשגשוגה של חברה טובה יותר.
דנה אבריש, אוצרת התערוכה

תמיר גרינברג, מנהל שנקר הנדסאים

תכנית הלימודים בשנקר הנדסאים צפופה ואינטנסיבית. הסטודנטים לומדים 12-14 מקצועות לסמסטר, וצוברים 140-178 נקודות זכות בשנתיים עד שנתיים וחצי של לימודים.
תפישת העולם של המכללה היא להכשיר מתכננים ומעצבים בעלי מיומנות גבוהה, ולהקנות להם הבנה מעמיקה בכל שלבי היצירה: החל מן הקונספט המופשט, הכולל ניתוח חברתי/פיסי/ טכנולוגי של הבעיה, הצגת תפישת עולם, וכלה בפתרון תכנוני המפורט בכל קני-המידה, עד לרמת הביצוע בשטח.
בתערוכה זו מוצג מספר מצומצם מאוד של עבודות של בוגרים ותלמידים, מפאת חוסר מקום, אולם דומני שיש בעבודות אלו כדי לשקף את רוח המכללה ואופי מסלולי הלימוד השונים. בכל אחת מהעבודות עולה נושא ברור אשר נחקר לעומק על כל היבטיו, ומתוך המחקר צפו ועלו בעיות קונקרטיות שאותן ביקשו המעצבים והמתכננים לפתור. התוצר הסופי – הריהו שילוב בין עולמו הפנימי של היוצר, על רגשותיו, זיכרונותיו ותפישת עולמו, הפונקציה שביקש לפתור והסביבה שבתוכה נוצרה היצירה – בכל המובנים. יצירה אנושית היא בעלת ערך רק כאשר הפרטי מקבל משמעות רחבה, והחברתי מופנם אל תוך האישי.
כולי תקווה שתהנו.
אדריכל תמיר גרינברג, מנהל שנקר הנדסאים

תודות:

אוצרות, עיצוב והפקה: דנה אבריש
ביצוע גרפי: יובל כהן, מאור זהר, טדי גולדברג
תאורה: דורי קמחי בע”מ תאורה אדריכלית