כניסה לסטודנטים

אתר המכללה > מידע לסטודנטים >

א. לכניסה מהמכללה: http://10.0.2.216/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=login
ב. לכניסה מהבית: http://yedionh.shenkar.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=Login
קוד משתמש: ת”ז – 9 ספרות
סיסמא: תשלח אליכם ב-SMS

צפייה בציונים
במערכת הידיעון, בתפריט מימין:
ציונים > רשימת ציונים/גליון ציונים
בחרו סמסטר ושנה > לחצו על “בצע”

הורדת חומר לימוד שמרצה העלה לקורס, קבלת הודעות
במערכת הידיעון, בתפריט מימין:
אתרי קורסים > כניסה לאתרי קורסים
בחרו סמסטר ושנה > מעבר שנה –
עמדו על הקורס הרצוי
לחצו על כפתור “כניסה לאתר” משמאל לשם הקורס
מתחת לכותרת “מצגת” יוצגו חומרי הלימוד שהמרצה העלה לקורס.
מתחת לכותרת “הודעות” יוצגו הודעות שנשלחו אליכם מהמכללה.
ההודעות יישלחו אליכם גם במייל.

צפייה בכרטסת כספית
במערכת הידיעון, בתפריט מימין:
כספים > כרטסת כספים

בהצלחה!