נהלי הרשמה

icon_id_medium_darkgray יש להביא: תעודת זהות מסמכים המעידים על השכלה קודמת (ת. בגרות, ציוני בגרות וכו') מקור+ העתק 2 תמונת פספורט דמי הרשמה בסך 200 ש"ח
icon_form_medium_darkgray במזכירות רישום ושכר לימוד של בית הספר להנדסאים תקבלו: טופס הרשמה שובר תשלום של דמי הרשמה יש למלא את הטפסים ולהשיבם אל מזכירות רישום ושכר לימוד של החטיבה.
icon_conversation_medium_darkgray לאחר הרישום יקבע מועד לראיון אישי עם ראש המגמה. הנרשמים למגמת אדריכלות ועיצוב פנים יעברו ראיון אישי שבמהלכו יציגו תיק עבודות על פי הנחיות שיפורסמו מדי שנה.
בדבר פרטים והרשמה יש לפנות למזכירות המתאימה על פי הרשום להלן:מועמדים ללימודי יום וערב (משולב) – במזכירות רישום ושכר לימוד: (קומת הקרקע, חדר 111 ) בימים א' – ה' 15:00-8:30 בטלפון: 03-6402121להורדת טופס רישום ללימודי הנדסאים בלבד (יש לצרף 2 תמונות פספורט, תעודת זהות, תעודת שחרור, תעודת בגרות) בכל התכתבות בנושא המועמד אנא ציינו את שמו, מספר תעודת הזהות שלו, כתובתו המדוייקת, מגמת הלימוד ומס' טלפון.

תנאי קבלה

התנאים להגשת מועמדות ללימודי הנדסאים (בכל המגמות):
  • בעלי תעודת בגרות מלאה מאושרת על ידי משרד החינוך והתרבות.
    מועמדים בעלי תעודת בגרות חלקית חייבים ב- 3 מקצועות, כלהלן: מתמטיקה – 3 יח"ל | אנגלית – 3 יח"ל | הבעה עברית – 2 יח"ל.
  • בוגרי המכינה הטכנולוגית להנדסאים, שעברו בהצלחה את הבחינות החיצוניות של מה"ט.
  • בעלי תעודת בגרות מחו"ל חייבים להציג אישור של משרד החינוך בירושלים.
  • בוגר מכינה אקדמית או מכינה אוניברסיטאית ממוסד מוכר בישראל.
 
על פי החלטת מה"ט, החל משנת הלימודים תשס"ב כל הסטודנטים הנרשמים ללימודי הנדסאים בעלי תעודות בגרות מחו"ל, חייבים לקבל אישור ממנהלת היחידה לאישור השכלה תיכונית במשרד החינוך.
את התעודות יש לשלוח לאישור משרד החינוך על פי הכתובת: לכבוד כרמית מיכאלי – מנהלת היח' לאישור השכלה תיכונית במשרד החינוך, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים. טל: 02-5601371/1
בעלי תעודות אקדמיות מחו"ל יפנו למחלקת תארים ודיפלומות במשרד החינוך במקום מגוריהם.
מועמדים למסלול לאדריכלות ועיצוב פנים מתבקשים להכין תיק עבודות ולעבור ראיון קבלה אישי עם ראש המגמה, ושליחת מכתב על קבלה / דחיה ללימודים.
מועמדים מעל גיל 35 מחוייבים גם הם בתיק עבודות, בראיון אישי וב-12 שנות לימוד, אך אינם מחוייבים בתעודת בגרות.
למרות האמור לעיל, ועדת קבלה בכל מגמה בראשות ראש המגמה רשאית לקבוע קריטריונים נוספים בתנאי הקבלה למגמה, לפי הנחיות ראש המגמה. יש לכם שאלות? פנו אלינו בטלפון: 03-6402100, או במייל: course@shenkar.ac.il