תנאי קבלה

התנאים להגשת מועמדות ללימודי הנדסאים (בכל המגמות):
 • בעלי תעודת בגרות מלאה מאושרת על ידי משרד החינוך והתרבות.
  מועמדים בעלי תעודת בגרות חלקית חייבים ב- 3 מקצועות, כלהלן: מתמטיקה – 3 יח”ל | אנגלית – 3 יח”ל | הבעה עברית – 2 יח”ל.
 • בוגרי המכינה הטכנולוגית להנדסאים, שעברו בהצלחה את הבחינות החיצוניות של מה”ט.
 • בעלי תעודת בגרות מחו”ל חייבים להציג אישור של משרד החינוך בירושלים.
 • בוגר מכינה אקדמית או מכינה אוניברסיטאית ממוסד מוכר בישראל.
 • על פי החלטת מה”ט, החל משנת הלימודים תשס”ב כל הסטודנטים הנרשמים ללימודי הנדסאים בעלי תעודות בגרות מחו”ל, חייבים לקבל אישור ממנהלת היחידה לאישור השכלה תיכונית במשרד החינוך. את התעודות יש לשלוח לאישור משרד החינוך על פי הכתובת: לכבוד כרמית מיכאלי – מנהלת היח’ לאישור השכלה תיכונית במשרד החינוך, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים. טל: 02-5601371/1
 • בעלי תעודות אקדמיות מחו”ל יפנו למחלקת תארים ודיפלומות במשרד החינוך במקום מגוריהם.
מועמדים למסלול לאדריכלות ועיצוב פנים מתבקשים להכין תיק עבודות ולעבור ראיון קבלה אישי עם ראש המגמה, ושליחת מכתב על קבלה / דחיה ללימודים.
מועמדים מעל גיל 35 מחוייבים גם הם בתיק עבודות, בראיון אישי וב-12 שנות לימוד, אך אינם מחוייבים בתעודת בגרות.
למרות האמור לעיל, ועדת קבלה בכל מגמה בראשות ראש המגמה רשאית לקבוע קריטריונים נוספים בתנאי הקבלה למגמה, לפי הנחיות ראש המגמה.
יש לכם שאלות? פנו אלינו בטלפון: 03-6402100, או במייל: course@shenkar.ac.il

נהלי הרשמה

יש ליצוא קשר עם מזכירות רישום ושכ”ל של בית הבפר להנדסאים על מנת לקבל טופס רישום:
טל’ 03-6402121/103
ימים א’ עד ה’ בשעות 08:30 עד 17:00
 • לאחר מילוי הטופס, יש לשלם דמי רישום ע”ס 250 ש”ח
 • להמשך הרישום יש להביא: עודת זהות מסמכים המעידים על השכלה קודמת (ת. בגרות, ציוני בגרות וכו’) מקור+ העתק 2 תמונת פספורט, אישור תשלום דמי רישום וטופס ההרשמה המלא
 • לאחר הרישום יקבע מועד לראיון אישי עם ראש המגמה. הנרשמים למגמת אדריכלות ועיצוב פנים יעברו ראיון אישי שבמהלכו יציגו תיק עבודות על פי הנחיות שיפורסמו מדי שנה.