קורס ממוני בטיחות

מטרת הקורס

קורס ממונה בטיחות נועד להכשיר עובדים לתפקידי הממונה על הבטיחות בארגון, במפעל או בחברה בה הם עובדים. הקורס מנוהל באישור ובפיקוח משרד העבודה.

קהל יעד

טכנאים, הנדסאים, מהנדסים ובעלי תואר ראשון במדעי הטבע והטכנולוגיה והעוסקים בתחום מעל שנתיים. הלימודים מותנים במעבר ראיון בועדת קבלה.

תכני הקורס

מערכות הבטיחות והגהות – המערכת הארגונית גופים ומוסדות חוקים ותקנות אחריות הממונה הגורם האנושי ובטיחות תאונות עבודה מערכות הבטיחות והגהות – מבוא תוכנית הבטיחות מערך הבטיחות בארגון נהלים והוראות בטיחות ועדות בטיחות גורמי סיכון ותהליכים טכנולוגיים – סיורים מקצועיים סיכונים כלליים, סיכונים פיסיקליים וסיכונים מכניים. סיכונים כימיים וביולוגיים סיכוני אש תנאים סביבתיים היקף קורס ממונה בטיחות – 25 מפגשים חד-שבועיים, סה”כ 280 שעות אקדמיות

תעודה

למסיימי קורס ממונה בטיחות תוענק תעודת ממונה בטיחות מטעם שנקר – בית הספר להנדסאים