הגשת סיום קורס תולדות העיצוב - שנה א' בתואר הנדסאי תקשורת חזותית (עיצוב מדיה)

קורס: תולדות העיצוב, שנה א’