הגשה: רישום ואיור, עיצוב מדיה שנה א'

הגשה מסכמת קורס איור, עיצוב מדיה שנה א’

מנחה – ארז עמירן

ראש המחלקה – איל שטיינמן

צילום – אלה פופקו