הגשה: רישום ואיור, תקשורת חזותית (עיצוב מדיה) שנה א'

הגשה מסכמת קורס איור, תקשורת חזותית (עיצוב מדיה) שנה א’

מנחה – ארז עמירן

ראש המחלקה – איל שטיינמן

צילום – אלה פופקו