הגשה: טיפוגרפיה, תקשורת חזותית (עיצוב מדיה) שנה א'

הגשה מסכמת טיפוגרפיה, תקשורת חזותית (עיצוב מדיה) שנה א’

מנחה – דיויד פרידמן

ראש המחלקה – איל שטיינמן

צילום – אלה פופקו