הגשה: טיפוגרפיה, עיצוב מדיה שנה א'

הגשה מסכמת טיפוגרפיה, עיצוב מדיה שנה א’

מנחה – דיויד פרידמן

ראש המחלקה – איל שטיינמן

צילום – אלה פופקו