הגשה: חשיבה יצירתית, עיצוב מדיה שנה א'

הגשה מסכמת – חשביה יצירתית, עיצוב אריזה לבית קפה, עיצוב מדיה שנה א’

מנחה – צבי פדלמן

ראש המחלקה – איל שטיינמן

צילום – אלה פופקו