הגשה בקורס תורת הצבע - הנדסאי תקשורת חזותית (עיצוב מדיה)

מרצה: שמואל לינסקי
קורס: תורת הצבע, שנה א’
פרויקט הסיום בקורס “תורת הצבע” התחיל בהגרלה. כל אחד מהסטודנטים הגריל בית עסק שונה, והם נדרשו להגיע אליו פיזית כדי לצלם אותו ולבחון אותו מנקודת מבטם האישית.
מתוך המחקר, הסטודנטים חיפשו נקודת עניין שממנה יצאו לתוצר הסופי: בניית פוסטר באמצעים תלת-ממדיים, בטכניקה ובמדיום חופשיים, תוך הסתמכות על כל מה שנלמד בקורס במהלך הסמסטר.
מטרת הפוסטר היתה הצגה ויזואלית של התחושות והרגשות שעלו למעצבים בנקודת העניין שבחרו.

לחצו על תמונה להגדלה