הגשה: תכנון אדריכלי שנה א - סמסטר ב

שנה: א
סמסטר: ב
קורס: תכנון אדריכלי
פרויקט: בניין מגורים ברחוב העליה, תל אביב
מנחה: אדר’ ג’והאו מוגדורו