דקאנט

דקנאט הסטודנטיות והסטודנטים הוא הגוף המופקד על רווחת הסטודנטיות והסטודנטים במהלך לימודיהן/ם, מסייע בפתרון בעיות אישיות, כלכליות וחברתיות ומהווה גוף מקשר בין המוסד לבין הסטודנטיות והסטודנטים​. בראש הדקאנט עומדת הדיקנית ד”ר ורד זפרן-גני.
משרדי יחידת דקנאט הסטודנטיות והסטודנטים נמצאים בקומה 2 סמוך למשרדי אגודת הסטודנטיות והסטודנטים

תחומי אחריות

פרט-אקדמיה
בעיות אישיות: מתן מענה וסיוע בכל נושא אישי שלא קיבל מענה מהגורמים הרלוונטיים למשל: מזכירות המחלקה, ראש המגמה, מרצה וכו’. ​
נציבות קבילות הסטודנטיות והסטודנטים: קבילה של סטודנטית או סטודנט בנושא של הפליה, פגיעה בזכויות, יחס לא הוגן מצד חברי סגל, אנשי מנהלה, או כל גורם אחר בשנקר, יש להפנות למנהלת יחידת הדקנאט בהנדסאים במידה שהסוגיה לא נפתרה מול הדרגים המקובלים. ​
ועדת משמעת: דיקנית הסטודנטיות והסטודנטים עומדת בראש ועדת המשמעת, המטפלת בתלונות המוגשות נגד סטודנטיות וסטודנטים על-ידי אנשי סגל, מנהלה או סטודנטים אחרים. בתוך כך, תפקידה גם לעמוד בראש ועדת הערעורים, בה ניתן לעלות לדיון חוזר את החלטות הועדה. מנהלת יחידת הדקנאט בהנדסאים מהווה חלק מועדת המשמעת. ​
פרט-רווחה
רווחה כללית: מנהלת היחידה מהווה כתובת לפניות של סטודנטים על כל קושי ומצוקה איתם הם מתמודדים ותעשה כמיטב יכולתה לספק מענה באופן אישי או באמצעות משאבים הקיימים במכללה. כמו-כן מנהלת היחידה מאתרת צרכי רווחה אחרים לטובת כלל הסטודנטים ומפתחת תכניות ותמיכות בהתאם. ​
מלגות: מדי שנה מעניקה שנקר הנדסאים מלגות על בסיס מצב כלכלי ומצבים מיוחדים אחרים. המלגות מוענקות בהתאם לקריטריונים אובייקטיבים, הנקבעים על-ידי דקאנט הסטודנטיות והסטודנטים ובמסגרת התקציב המוקצה לכך . ​
שירות מילואים: דקנאט הסטודנטיות והסטודנטים פועל על-פי חוק זכויות הסטודנט בכל הנוגע לשירות המילואים (פרטים בקישור). סטודנט או סטודנטית שנקראו לשירות מילואים במהלך השנה האקדמית, זכאים להגיש בקשת דחיה (ולת”ם) בסיוע מנהלת הדקנאט. אם בעקבות השירות נוצר קושי לימודי, ניתן להגיש בקשה לסיוע. ​
נשים בהיריון ולאחר לידה: דקנאט הסטודנטיות והסטודנטים פועל על-פי חוק זכויות הסטודנט בכל הנוגע להתאמות לסטודנטיות/ים עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה.
מניעת הטרדות מיניות: מנהלת הדקנאט משמשת נציבת התלונות לענייני הטרדה מינית. ​יש לפנות לבשמת בן משה-משרקי באמצעות המייל  h-dekanat@shenkar.ac.il או בטלפון שמספרו 03-6402126.
מתן מעטפת סיוע לעולים חדשים, חברה ערבית ויוצאי אתיופיה ככל הנדרש בהתאם להנחיות מה”ט ומנהל הסטודנטים העולים, מיצוי זכויות.
לקויות למידה ונגישות – הלה – המרכז לקידום הסטודנט
יועצת הלה (המרכז לקידום הסטודנט) הנדסאים, פועלת לקידום סטודנטיות/.ים עם לקויות למידה והפרעות קשב ו, סטודנטיות/.ים עם מוגבלויות. היועצת אמונה על השתלבותם בלימודים ומאפשרת להם לממש את הפוטנציאל האישי והלימודי שלהם. ​

היועצת אמונה על מתן ומימוש התאמות בלמידה ובהיבחנות, על בסיס מידע וקריטריונים מקצועיים בכפוף להנחיות מה”ט ולהנחיות הלה- המרכז לקידום הסטודנט.
היועצת מציעה מגוון אפשרויות תמיכה וליווי, כמו גם הקניית כלים ומיומנויות הנדרשים להצלחה בלימודים, כל זאת תוך התייחסות לצרכיו האישיים של כל פונה. התמיכה תינתן באופן פרטני או קבוצתי. ​
היועצת מהווה גורם מתווך בין סטודנטיות/.ים המקבלות/.ים שירות במרכז לבין הסגל האקדמי והמנהלי הן במקרים פרטניים והן באמצעות הסברה ויידוע.
היועצת מהווה כתובת למיצוי זכויות של הסטודנטים אל מול המכללה ואל מול מוסדות ציבור רלוונטיים. ​