קורס ממונה אנרגיה

קורס ממונה אנרגיה

 

מטרת הקורס

כל תאגיד סטטורי, וכל צרכן אנרגיה שצריכת האנרגיה העונתית שלו היא 300 טון שווה ערך מזוט ויותר, מחוייב, על פי התקנות, למנות אחראי לשימור אנרגיה. הקורס מכשיר ממוני אנרגיה עבור צרכנים שצריכת האנרגיה שלהם היא מעל 1000 טון שווה ערך נפט.
ביה"ס להנדסאים שנקר אושר על ידי משרד האנרגיה והתשתית, האגף לשימור האנרגיה, כמרכז הסמכה לממוני אנרגיה.

קהל יעד

אנשי חשמל, מהנדסים, טכנאים, אנשי טכנולוגיה וניהול וכל אנשי המקצוע הקשורים לתחום.

בתכנית

מושגי יסוד במשק האנרגיה במפעלים
טכנולוגיות לשימור אנרגיה
מערכות שמש לחימום מים
תנורי אויר ותהליכי ייבוש
חישוב הכדאיות הכלכלית
משק האנרגיה בישראל
מבנה של דוד קיטור והפעלה יעילה
מעבר חום ובידוד תרמי
מכשירי מדידה פיקוד ובקרה
ניהול מתוכנן וממוחשב של מערכות
סקר אנרגיה – מטרות מתכונת ונוהל ביצוע
תהליך ייצור קיטור ומאפיינים תרמו-דינמיים
מערכות מים חמים ושמן תרמי, הטיפול במים
סוגי דלקים ותכונותיהם, תהליך שריפה
מבערי דלק, תכונותיהם והפעלה יעילה
מערכות קיטור וצרכני קיטור אופייניים
סיורים מקצועיים במתקנים אנרגטיים
אספקה והולכת חשמל המפעלים
מערכות מיזוג אויר (קירור, חימום ואוורור)

היקף הקורס – 25 מפגשים פעם בשבוע, סה"כ 200 שעות אקדמיות
למסיימי הקורס ממונה אנרגיה תוענק תעודת ממונה אנרגיה מטעם שנקר – בית הספר להנדסאים.

לפרטים נוספים: course@shenkar.ac.il

לימודי תעודה