קורס הידראוליקה

קורס הידראוליקה

מטרת הקורס:

להקנות למשתתף את בסיס הידע העיוני והמעשי להבנת פעולתן של מערכות פניאומאטיות והידראוליות, להכיר היטב את פעולתם של רכיבי המערכות ופעולת המערכת, קריאת שרטוטי המערכות ולמידת אחזקתן.

קהל יעד:

הקורס מיועד לאנשי אחזקה, מנהלי עבודה וייצור, טכנאים הנדסאים ומהנדסאים ומועסקים אחרים המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם בתחום האוטומציה התעשייתית.

בתכנית:

א. פניאומאטיקה
מונחים ומונחי יסוד
מדחסים ויחידות אויר דחוס
סימון אביזרים באוטומציה
חישובי כוחות, תכנון ומעגלים
שליטה ובקרה על המהירות
אביזרי פיקוד והפעלה
דיאגראמת סולם
אלקטרופניאומאטיקה

ב. הידראוליקה
מושגי יסוד, יחידות, זרימה
ספיקה, לחץ צמיגות והפסדים
משאבות, מנועים, נצילות
מפעילים הידראוליים
מיכלים הידראוליים
מחליפי חום, מגברי לחץ
קריאת מעגלים
שסתומי בקרת לחץ

בקורס משולבת בנייה מעשית של מעגלים פניאומאטיים במעבדת פנאומטיקה ובתוכנת הדמיה.

למסיימי הקורס הידרואליקה תוענק תעודה מטעם שנקר ביה"ס להנדסאים – המרכז הטכנולוגי

לפרטים נוספים: course@shenkar.ac.il

לימודי תעודה