קורס ממונה בטיחות

קורס ממונה בטיחות

 

הקורס לממוני בטיחות בעבודה נועד להכשיר עובדים לתפקידי הממונה על הבטיחות בארגון, במפעל או בחברה בה הם עובדים. הקורס מנוהל באישור ובפיקוח משרד העבודה.
קהל היעד: טכנאים, הנדסאים, מהנדסים,ובעלי תואר ראשון במדעי הטבע והטכנולוגיה והעוסקים בתחום מעל שנתיים. הלימודים מותנים במעבר ראיון בועדת קבלה.

תכנית הלימודים כוללת את הנושאים הבאים:

מערכות הבטיחות והגהות
המערכת הארגונית
גופים ומוסדות
חוקים ותקנות
אחריות הממונה
הגורם האנושי ובטיחות
תאונות עבודה

מערכות הבטיחות והגהות
מבוא
תוכנית הבטיחות
מערך הבטיחות בארגון
נהלים והוראות בטיחות
ועדות בטיחות

גורמי סיכון ותהליכים טכנולוגיים
סיורים מקצועיים.
סיכונים כלליים, סיכונים פיסיקליים וסיכונים מיכניים.
סיכונים כימיים וביולוגיים
סיכוני אש
תנאים סביבתיים

למסיימי הקורס ממונה בטיחות תוענק תעודת ממונה בטיחות מטעם שנקר – בית הספר להנדסאים

לפרטים נוספים: course@shenkar.ac.il

לימודי תעודה