מידע לסטודנטים

מידע לסטודנטים

סילבוסים

אדריכלות ועיצוב פנים להורדה ב- PDF

הנדסה אזרחית (בניין) להורדה ב- PDF  

מערכת מידע לסטודנט-ציונים ועוד...

מערכת מידע למרצה-ציונים ועוד...

מערכת שעות תשע"ז

מגמה
סמסטר א'
סמסטר ב'
אדריכלות

א1

א2

ב1

ב2

ג1

ג2

בוגרי שנקר

א1

א2

ב1

ב2

כיתת מוס

מגמה סמסטר א' סמסטר ב'
אזרחית

א1

א2

ב1

ב2

א1 משולב

א2 משולב

א3 משולב

ב1 משולב

ב2 משולב

ב3 משולב

ג1 משולב

ג2 משולב

ג3 משולב

ג תכנון

א1

א2

ב1

ב2

א1 משולב

א2 משולב

א3 משולב

ב1 משולב

ב2 משולב

ב3 משולב

ג1 משולב

ג2 משולב

ג3 משולב

 
מגמה סמסטר א' סמסטר ב'
תוכנה

שנה א'

 

 

 

שנה א'

 

 

 

 

דוגמאות לבחינות

מגמה סמסטר א' סמסטר ב'
אדריכלות

שנה א

שנה ב'

בוגרי שנקר

שנה א'

שנה ב'

בוגרי שנקר

הנדסת בניין

שנה א'

שנה ב'

סמסטר ה

שנה א'

שנה ב'

סמסטר ה

     

   

לוח בחינות תשע"ז

תקנון בחינות

מגמה סמסטר א' סמסטר ב'
אדריכלות

שנה א

שנה ב

שנה ג

כיתת מוס

שנה א

שנה ב

השלמות שנה ב

 

 

הנדסת בניין

שנה א בוקר

שנה ב בוקר

משולב א

משולב ב

משולב ג

סמסטר ה תכנון

שנה א בוקר

שנה ב בוקר

משולב א

משולב ב

משולב ג

 

 

 הנדסת תוכנה  שנה א  

   

לוח חופשות ולוח שנה

לוח שנה 2016-2017 להורדה ב- PDF

לוח ארועים וחופשות להורדה ב- PDF  

  

מערכת מידע (חדש), ידיעון (תקנון) ומידע חיוני

הצעות פרוייקט

טופס הצהרת סטודנט לפרוייקט גמר   להורדה   

הנחיות לביצוע פרוייקט   דף אי-זוגי   דף זוגי  

דוגמא להצעת פרוייקט בכל המגמות   דף אי-זוגי   דף זוגי   

הצעת פרוייקט – אדריכלות   דף שני   דף ראשון    

הצעת פרוייקט – הנדסה אזרחית כותרת   הצעת פרוייקט   

הצעת פרוייקט – הנדסת תוכנה   דף שני   דף ראשון     

הצעת פרוייקט – הנדסת אלקטרוניקה   דף שני   דף ראשון     

הצעת פרוייקט – הנדסת מכונות   דף שני   דף ראשון     

הצעת פרוייקט – הנדסת תעו"נ   דף שני   דף ראשון    

בחינות מה"ט

בחינות מהט 2012  להורדה ב- PDF     

דוגמאות לפרוייקט גמר מגמת אדריכלות

ספר פרוייקט של רותם גולדבלט   להורדה   

 

חומרי עזר למגמת הנדסה אזרחית מה"ט

חומרי עזר מהט 2012   להורדה ב- PDF     

נוהל הפסקת לימודים

לידיעת הסטודנטים,

הנדון: החזר כספי לסטודנטים במקרה של הפסקת לימודים

על פי חוזר מנהל מה"ט מספר 05-4-50 מ 10/2011  בתוקף משנה"ל תשע"ב.
ביצוע החזר שכר לימוד ותשלומים אחרים המפורטים בחוזר זה לסטודנטים שעזבו את הלימודים לא יחרוג מאופן ההחזר המפורט להלן:
  • ממועד הרישום ללימודים ועד למועד פתיחת אותה שנת לימודים – יינתן החזר מלא של כל התשלומים שבוצעו ע"י הסטודנט, בניכוי 500 ₪.
  • ממועד תחילת הלימודים ועד 90 יום לאחר תחילתם – יינתן החזר של 50% מגובה שכר הלימוד והתשלומים האחרים המצוינים בחוזר זה.
  • לאחר 90 יום מתחילת שנת הלימודים ואילך – הסטודנט יחויב במלוא שכר הלימוד והתשלומים האחרים המפורטים בחוזר זה.

  להורדה ב- PDF