מידע למועמד באדריכלות – תיק עבודות

מידע למועמד באדריכלות – תיק עבודות

שנה"ל  תשע"ד 

תיק העבודות אינו דורש ידע מוקדם באדריכלות. תיק העבודות יכול להכיל עבודות מכל סוג ובכל מדיה. אין הגבלה על מספר העבודות. מומלץ מאוד לא להסתפק באיסוף עבודות שביצעתם בעבר, כגון ציורים, רישומים וכו', ולהכין מספר עבודות במיוחד עבור הראיון האישי. העבודות אמורות לשקף את כישוריו היצירתיים של המועמד, רגישותו, יכולות העיצוב הפלאסטיות שניחן בהן, עולמו הפנימי של המועמד, חוש לקומפוזיציה ועוד.  אנו ממליצים שכל מועמד יבחר מספר נושאים המעסיקים אותו (בתחום האישי, האמנותי, החברתי, הפוליטי וכו'), וינסה להביע את תפישת עולמו האישית לגבי הנושאים ללא מילים, אלא על ידי שימוש במדייה הפלאסטית, בדו-מימד או בתלת-מימד. תיק העבודות יכיל שתי עבודות חובה.  העבודות תתייחסנה לנושאים המוצעים מהיבט שנראה למועמד ראוי ועמוק, ויבוטא בדו-מימד או בתלת-מימד, ע"פ בחירת המועמד.

בחר/י שניים מבין שלושת הנושאים הבאים והכן/י עליהם עבודות לתיק העבודות.

השתדל/י לבטא בעבודות את תפיסת עולמך לגבי הנושא הנדון תוך שימוש מינימלי בטקסט כתוב. תן/י את דעתך על אופן ההבעה הגראפי או הפלאסטי על עבודתך, ועל היחסים שבין צורת העבודה לבין התכנים המובעים בה.

תרגיל מס. 1 – "גבול"  

"גבול" הינו מושג יסוד ותופעה ייחודית. גבולות מתקיימים בין מקום למקום ובין אדם לאדם, בין תופעות טבע שונות ובין תרבויות. אנו פוגשים בגבולות בתחום המדע, האמנות והמוסר. גבולות יכולים להיות פרטיים או כלליים, חד משמעים או מטושטשים, חדים או לא ברורים. גבולות באים לידי ביטוי בצורות גיאומטריות, במערכות חוקים ובמוסכמות.  לגבולות יתכן ביטוי פיסי או ביטוי רוחני.
גבול הוא מקום שבו שתי איכויות שונות פוגשות זו את זו.  לעיתים הן מופרדות זו מזו, ולעתים הן יוצרות איכות שלישית, חדשה.
פריצת גבול יכולה להיות תופעה חיובית או שלילית. כך גם בנוגע לשימת גבול.
חשוב/חשבי על גבול בתחום הקרוב לליבך והנוגע לניסיון חייך. חשוב על האופן שהוא מתקיים בו, על הייחוד שבו, החיובי והשלילי שבו, ותן לכך ביטוי בעבודה דו-מימדית או תלת-מימדית.

 

תרגיל  מס. 2 –  "דרך" 

הלשון העברית משתמשת בצירופי מילים ופתגמים רבים שמופיעה בהם המילה "דרך".
"דרך ארץ" ו"דרך אגב", "כל הדרכים מובילות לרומא", "הדרך לגיהינום רצופה כוונות טובות", ועוד.
כל דרך היא גם פיסית וגם רוחנית. הדרך מתקיימת במרחב הגיאוגרפי, העירוני, במרחב הזמן ובמרחב הנפשי. הדרך מובילה אל יעד ברור, או שהיא מתפתלת ומתפצלת עד שאין אנו יודעים לשם מה יצאנו לדרך ולאן נגיע בסופו של דבר. דרך עוברת בין מקומות ואתרים,בין חוויות רגשיות לאירועים מעצבי אומה.
הכן/הכיני עבודה בדו-מימד או בתלת-מימד על דרך אחת מבין הדרכים שעברת באופן אישי, (דרך פיסית או רוחנית).

 

תרגיל מספר 3 – "ספר טוב"

בחר/י ספר שקראת, ואשר לדעתך תרם רבות להתפתחותך הרוחנית והנפשית.
נסה/י לבטא בדו-מימד או בתלת מימד את איכויותיו המיוחדות של הספר, ומה גרם לכך שדווקא ספר זה השפיע עליך בצורה עמוקה.

 

בהצלחה!!!!!

לייעוץ והכוונה ניתן לפנות לראש המגמה 

אדריכל תמיר גרינברג 

tamirg@shenkar.ac.il  e-mail

לימודים לתואר הנדסאי